Ny arkitektur skabte rum for nyt undervisningskoncept


By VELUX Commercial
Hessenwaldschule med VELUX Ovenlysmoduler
Hessenwaldschule med VELUX Ovenlysmoduler

Hessenwald skole i Weiterstadt, Tyskland, er et eksempel på energieffektiv, moderne arkitektur, der danner ramme om nye undervisningsformer og pædagogiske koncepter. Kernen i både koncept og bygning er et veloplyst og velventileret atrium på tre etager.

eBook: Byg Bedre Skoler: 6 Designelementer, der Hjælper Børns Indlæring

Moderne arkitektur i landlige omgivelser

Enhver i området taler om Hessenwald skole. De professionelle, folk i lokalsamfundet, eleverne og lærerne er alle begejstrede for den nye skolebygning.

Skolen har 700 elever fra de omkringliggende byer og landsbyer. Trods skolens store størrelse er Stuttgart-tegnestuen wulf architekten lykkedes med at integrere bygningen med respekt for omgivelserne via en klyngestruktur, der oversætter det åbne pædagogiske koncept til et tydeligt og moderne arkitektonisk sprog. Helt centralt placeret er det veloplyste og velventilerede atrium, der binder hele byggeriet sammen.

Hessenwaldschule featuring VELUX Modular Skylights

Det tre etager høje atrium forbinder fællessal, rum til ophold, teater og musikrum. Seks lysbånd med VELUX ovenlysmoduler skaber optimale betingelser for dagslyset. Det diffuse kølige og lette lys strømmer ind i bygningen via lysbåndene og står i kontrast til det spil, der opstår gennem de perforerede solafskærmninger i facaden. Derved opstår en afbalanceret atmosfære.

Dette åbne arkitektoniske koncept understøtter en tilsvarende åben tilgang til læring med en variation af fælles områder, som eleverne kan bruge frit.

Ovenlys som omdrejningspunkt

Hessenwald skole samler forskellige skoletrin i mellemskolen og udskolingen og giver eleverne mulighed for at skifte mellem trin, som passer til deres aktuelle faglige standpunkt.

Hele skolen er formgivet med henblik på at facilitere en åben tilgang til læring. Atriet er helt centralt for dette mål. Dets kubeformede struktur træder som en selvstændig krop helt synligt frem i omgivelserne, mens det inden for skærer sig gennem tre etager og forbinder forskellige læringsrum.

Øverst i atriet er der installeret seks lysbånd med VELUX ovenlysmoduler. De lader et diffust dagslys trænge ind i bygningen, der bliver tilført en afbalanceret atmosfære. Ovenlysene er trukket tilbage i lyskasser, der er skåret ind i metalloftet. Det får rummet til næsten at fremstå som var der sat lys. Ovenlysene gør det muligt for det lette og naturlige dagslys at strømme ind, og på den måde udgør de den helt unikke feature, som har gjort det centrale atrium så betagende.

Bæredygtighed i bygningens hjerte

VELUX ovenlysmoduler styrker også bygningens ambitioner for et bæredygtigt miljø. Om vinteren er de store glaspartier i taget med til at opvarme luften inde i atriet, og dermed bidrager de også til at opvarme de tilknyttede pavilloner. Om sommeren kan varm luft til gengæld undslippe og holde temperaturerne nede via de oplukkelige moduler i lysbåndene.

Skolen blev udviklet på baggrund af bestemmelserne for bæredygtigt byggeri i passivhuse i Damburg-Dieburg-distriktet. Der er skåret ind til benet i det solide bygningskompleks af små volumener med god fordeling af pladsen. Sammen med stærke byggematerialer vil det over tid indebære minimale vedligeholdelsesudgifter. Varmeforsyningen kommer fra et biomasseanlæg i en separat bygning. Overophedning om sommeren bliver hovedsageligt undgået ved udnyttelse af den termiske masse i de synlige betonlofter og via automatiseret nedkøling om natten, der styres ved hjælp af facadepaneler og de oplukkelige enheder i VELUX ovenlysmodulerne i atriet.

Hessenwaldschule med VELUX Ovenlysmoduler

Det resulterer i “et ideelt indeklima,” som skolens leder Markus Bürger beskriver det.

"Et klima hvor man føler sig godt tilpas og som er skabt af ordentlig arkitektur, lysforhold og en behagelig temperatur. Basen – det vil egentlig sige rummet – er nødt til at være helt rigtig for at lærere og elever kan have et godt samarbejde. Vi taler ikke bare om et indeklima her, det er et læringsklima,” siger Markus Bürger.

Overøst med priser

I 2017 høstede skolen et væld af arkitekturpriser, der satte streg under det faktum, at wulf architekten med Hessenwald skole har formået at løse udfordringen med nye, progressive tilgange til læring og undervisning ved hjælp af moderne arkitektur.

“Det bedste du kan gøre for at få mennesker til at føle sig sunde er at bruge gode materialer og masser af lys til at skabe gode rum.” - Alexander Vohl, partner i wulf architekten.

Relaterede artikler

Ryparken Lille Skole med VELUX ovenlysmoduler

Ryparken Lille skole ligger i København i en tidligere tekstilfabrik fra det sidste århundrede. I årevis led skolen og dens brugere under bygningens dårlige stand, indtil skolebestyrelsen traf beslutning om at søsætte et større renoveringsarbejde i starten af 2010erne.

Hessenwaldschule med VELUX Ovenlysmoduler

Der er ingen tvivl om, at den rumlige udformning af klasseværelser kan have såvel positiv som negativ betydning for elevernes læring. Et af de mest centrale forhold er den termiske komfort, hvilket forskning gennem flere årtier også har vist.

Hessenwaldschule

Præcis som med grøden i det velkendte eventyr “Guldlok og de tre bjørne”, bør temperaturen i klasseværelset heller ikke være for kold eller for varm - blot lige tilpas.

VELUX modulære ovenlysvinduer forsyner Exeter College med dagslys

Vidste du, at ordentligt udformede klasseværelser har væsentlig indflydelse på de boglige præstationer? Undersøgelser har vist, at forbedring af de fysiske forhold i et klasseværelse kan styrke indlæringen blandt elever.

Naturligt dagslys med VELUX ovenlysmoduler, René Guest school group, Frankrig

En vigtig funktion for en bygning er at beskytte miljøet indenfor mod uønsket støj udefra. Lydisolering er en vigtig parameter for alle bygningskomponenter, da støj kan have negativ effekt på sundhed, humør og indlæringsevne.

Ovenlysmodulløsning med lysbånd 5-30˚ –Hessenwaldschule, Weiterstadt, Frankfurt, Tyskland

Ordentligt udformede klasseværelser kan medvirke til at styrke elevers boglige præstationer. En afgørende faktor er et godt akustisk miljø. I denne artikel ser vi nærmere på, hvad støj i klasseværelser egentlig betyder og hvordan arkitekter og designere kan minimere de negative konsekvenser af støj.