Juridisk meddelelse

VELUX logoet og ordmærker er registrerede varemærker

Dette website er udviklet, indehaves og vedligeholdes af VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm (herefter VELUX Gruppen), som er et selskab, der er registreret under dansk lov og med hjemsted i Danmark med henblik på at give oplysninger om VELUX Gruppen, dets produkter og serviceydelser. 

Indsamling af persondata

VELUX registrerer ikke-personlig information om de besøgende på dette website med det formål at opdatere og forbedre websitet og dermed at give dig den bedst mulige oplevelse og mest relevante information, når du besøger websitet.

Personlig information registreres som angivet i VELUX privatlivspolitik
Læs om vores privatlivspolitik

Cookiepolitik

Læs vores cookiepolitik

Materiale på dette website

Når du åbner eller browser gennem dette website eller i øvrigt bruger materiale herpå, herunder downloader software, skal du tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at det materiale, du vælger at bruge, ikke indeholder virus og ikke på nogen anden måde kan påvirke eller skade din computer, herunder at downloadet software er kompatibelt med dit eget software.

Selvom der er gjort en stor indsats for at sikre, at materialet på dette website er fuldstændigt, rigtigt og opdateret, kan vi ikke give nogen garanti i forhold til materialet. Du bør derfor hverken handle eller undlade at handle på grundlag af materialet, men kontakte din lokale VELUX forhandler, som vil sørge for, at du modtager det ønskede materiale og den ønskede bistand.

Materialet tilhører VELUX Gruppen eller andre. Gengivelse eller brug af materialet eller dele af materialet i en hvilken som helst form er ikke tilladt, bortset fra personlig, ikke-forretningsmæssig brug. Der er ikke givet nogen licens til at gengive eller bruge materialet til andet end sædvanlig webbrowsing. Hvis du gengiver materialet til personlig, ikke-forretningsmæssig brug, skal du angive VELUX Gruppen som kilde i form af en henvisning til dette website (http://www.commercial.VELUX.com) samt anføre vores ophavsretsmeddelelse “© 2018 The VELUX Group” i forbindelse med gengivelsen. Tekst, fotografier, film, tegninger, grafik, lyd, data osv. kan være genstand for ophavsret og enten tilhøre eller være licenseret af VELUX Gruppen. Varemærker, herunder logoer, slogans osv., er registrerede eller ikke-registrerede varemærker, der er licenseret af VELUX Gruppen.

De produkter, der er vist, og de produktionsmetoder, der er beskrevet, kan være genstand for anden immaterialretlig beskyttelse, herunder patenter og patentansøgninger, der er licenseret af VELUX Gruppen. Der er ikke givet nogen licens til at bruge nogen af disse immaterielle rettigheder, og vi gør opmærksom på, at VELUX Gruppen nøje overvåger og straks forfølger eventuelle krænkelser af sine immaterielle rettigheder, herunder strafferetligt. 

Materiale overdraget gennem dette website 

Ethvert materiale, som VELUX Gruppen modtager gennem dette website, betragtes værende ikke fortroligt og almindeligt tilgængeligt. VELUX er således berettiget til at gengive, bruge, ændre og overdrage sådant materiale uden begrænsninger, herunder ideer til produkter eller produktionsmetoder og know-how, som måtte være indeholdt i sådant materiale. 

Links til andre websites

Hvis du bruger et link på dette website til at åbne et andet website, forlader du dette website. Det website, som du åbner, er uafhængig af dette website, og VELUX Gruppen har ingen indflydelse på dets indhold. 

Ved at give mulighed for link fra dette website til andre websites påtager vi os ikke noget ansvar for materialet på det website, der åbnes ved at følge linket, og VELUX Gruppen fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af, at du åbner eller browser andre websites eller anvender materiale, der er indeholdt herpå, uanset årsagen til et sådant tab, og uanset om VELUX Gruppen kunne eller burde have forudset et sådant tab, herunder risikoen for et sådant tab ved ikke at fjerne linket fra dette website eller på anden måde. 

Links til dette website

Når der gives mulighed for link til dette website fra andre websites, har VELUX Gruppen – medmindre det klart fremgår – hverken godkendt linket eller det materiale, der er indeholdt på det andet website, og VELUX Gruppen er ikke koncernforbundet eller har på anden måde samarbejde med indehaveren af et sådant website. 

Konfliktløsning – Lovvalg og værneting

Du accepterer at blive underlagt dansk jurisdiktion, og at eventuelle tvister mellem dig og VELUX Gruppen skal afgøres af de almindelige danske domstole, der har enekompetence i sagen. 

© 2018 The VELUX Group