VELUX Daylight Visualizer

Design en lysere verden

Man using Daylight Visualizer

Bliv frontløber inden for dagslys med VELUX Daylight Visualizer, og skab lysere, sundere bygninger for alle.

Download VELUX Daylight Visualizer

Sørg for at bygningsdesignplanerne har de nøjagtige beregninger af dagslysniveauer

VELUX Daylight Visualizer beregner nøjagtige dagslysniveauer for at gøre komplekse analyser tilgængelige fra begyndelsen af et bygningsprojekt. Vores digitale 3D-simuleringsværktøj kan levendegøre designvisioner i virtuel form for alle typer erhvervsbygninger i overensstemmelse med EN 17037-regulativer, samtidig med at dine med designbeslutninger kan omforme til alle bygningsrum. 
Dette digitale værktøj, der er tilgængelig til at downloade, er kompatibelt med CAD-/BIM-software. Daylight Visualizer forbedrer den kommercielle gennemførlighed for et byggeprojekt ved reduktion af planlægningsfejl og oplysning af designplaner, når du får en bedre forståelse for dagslysniveauer.

Et simuleringsværktøj af dagslys for arkitekter og byggefagfolk 

Design lysere bygningsmiljøer

Udforsk og valider dagslysstrategier i alle rum med fotorealistiske visualiseringer og falsk farve-kortlægning til standard og komplekse dagslyssystemer. 

  • Visualiser luminans, illuminans og dagslysniveauer
  • Se dagslysfaktor med og uden ovenlys
  • Simuler komplekse fenestrasystemer (CFS) og overdækningsprodukter med BSDF-materialer

Strømliningsprocesser til at skabe intuitive arbejdsgange

Strømlin din arbejdsgang med den intuitive VELUX Daylight Visualizer. Brugertilpas din projektvisning, skab 3D-modeller fra bunden, eller importer dine projekter fra dine foretrukne BIM-/CAD-programmer. 

  • Generer 3D-modeller med ovenlys og facadevinduer 
  • Importer 3D-modeller fra Revit, Archicad, Autocad, SketchUp m.fl. 
  • Opdater importmodeller og testdesignløsninger 
  • Nyd brugervenlige indstillinger

Effektivitet med automatiserede rapporter

Generer automatiserede rapporter til at evaluere og dokumentere overholdelse af den europæiske standard for dagslys i bygninger EN 17037.

  • Generer automatiserede rapporter med brugerdefinerede målezoner for dagslys (arbejdsplaner)
  • Evaluer og dokumenter overholdelse af den europæiske standard for dagslys i bygninger EN 17037 
  • Valider op imod CIE 171:2006-testsager for at vurdere nøjagtigheden af computerprogrammer for belysning

Eksempel 1: Hessenwaldschule skoleprojekt

Luminans- og illuminanssimuleringer

Med Daylight Visualizer kan du udføre luminans- og illuminanssimuleringer under forskellige CIE-himmelforhold, og påføre falsk farve-kortlægning til at visualisere mængden og fordelingen af dagslyset i rummet.

Luminance rendering under sunny sky with false color mapping, Hessenwaldschule school project
Luminance rendering under sunny sky with photo realistic image, Hessenwaldschule school project

Luminansgengivelse under en skyfri himmel med falsk farve-kortlægning, Hessenwaldschule skoleprojekt – se referencecasen 

Luminance rendering under overcast sky with false color mapping, Hessenwaldschule school project
Luminance rendering under overcast sky with photo realistic image, Hessenwaldschule school project

Luminansgengivelse under en overskyet himmel med falsk farve-kortlægning, Hessenwaldschule skoleprojekt – se referencecasen

Example 2: Ankenhalle

Designcentret for dagslys udarbejdede en analyse af dagslys til Ankenhalle sportshal i Kuchen, Sydtyskland. Dataene blev fortolket og præsenteret i dagslysrapporten af VELUX Commercial, og 418 ovenlysmoduler blev efterfølgende installeret.
Indvendig visualisering – uden ovenlysmoduler 
Indvendig visualisering – med ovenlysmoduler 
Udvendig visualisering – uden ovenlysmoduler 
Udvendig visualisering – med ovenlysmoduler
Dagslysanalyse – uden ovenlysmoduler
Dagslysanalyse – med ovenlysmoduler
Illuminansanalyse, marts uden ovenlysmoduler
Illuminansanalyse, marts med ovenlysmoduler

Vejledninger

Se vores Youtube-kanal for yderligere vejledningsvideoer.
Se vejledninger