Download Daylight Visualizer til Windows

Download Daylight Visualizer til Windows – skærmbillede
VELUX Daylight Visualizer er et professionelt lyssimuleringsværktøj til analyse af dagslysforhold i bygninger. 

Det er beregnet til brug i den tidlige designfase for en bygning med henblik på at informere arkitekter og ingeniører om effekten af forskellige designvalg på dagslyseffektiviteten. Med Daylight Visualizer kan du tage mere velfunderede beslutninger om dagslyseffektivitet i dit arkitektoniske design: 
  • Værktøjet beregner den mængde af dagslys, der vil være tilgængeligt i et rum i bygningen.
  • Det kan bruges til at optimere dagslysforholdene, f.eks. i et renoveringsprojekt.
  • Det visualiserer dagslyset med fotorealistiske billeder og kvantificerer mængden og fordelingen af dagslys med billeder, der anvender falske farvekort.
  • Det visualiserer, hvordan dagslysforholdene opfattes under forskellige CIE-himmelforhold (Den Internationale Belysningskommission – Commission Internationale de 
    l'Eclairage)

Download nu