eBooks og whitepapers

Vi har udarbejdet en række eBooks for at give dig inspiration og vejledning til de forskellige aspekter af dagslysdesign og montering af ovenlys inden for kommercielt byggeri. Vores eBooks kan downloades gratis.
Vores udvalg af detaljerede eBooks dækker emner lige fra design af fantastiske skoler til en dybere forståelse af bygningsreglementer inden for dagslysdesign, og de giver dig den viden og støtte, du skal bruge for at levere et projekt i den højeste standard.

Dagslys

Design af kommercielle bygninger bør ikke udelukkende fokusere på at forbedre målbare faktorer som luftfugtighed og temperatur. Godt bygningsdesign bør også give brugerne mulighed for at genskabe forbindelsen til naturens døgnrytme.
Udforsk vores udvalg af eBooks, der er designet specifikt til at inspirere dig til at bringe dine arkitektoniske dagslysideer til live.

Reglementer og standarder

Vi har en eBook, der omhandler de forskellige bygningsreglementer og tekniske standarder, der gælder for dagslysdesign, især anvendelsen af ovenlys, i kommercielle bygninger.
Denne eBook giver dig viden og vejledning, som kan støtte dig i dit kommercielle projekt – lige fra kontorer og skoler til hospitaler og hoteller.

Bæredygtige bygninger

I en verden og en tid, der har fået tilnavnet "The Indoor Generation", er det et centralt krav til alle kommercielle bygninger, at de forbedrer brugernes velbefindende og desuden er miljømæssigt bæredygtige.
Med bæredygtighed som omdrejningspunkt for bygningsdesignet guider disse eBooks dig gennem nogle af de vigtigste faktorer, du skal overveje, når du designer bæredygtige kommercielle bygninger.

Bygningsdesign

Den indflydelse, som arkitektur har på vores liv, kan ikke overvurderes, og der er et presserende behov for at skabe rum med et sundere, lysere indeklima og med større adgang til dagslys og den omkringliggende natur.
Her er en række eBooks, der viser, hvordan vi får mere naturligt lys og bedre ventilation i vores kommercielle bygninger og samtidig opnår betydelige energibesparelser.

Læringsmiljøer

Veldesignede klasseværelser kan gøre en stor forskel for et barns læring og præstationer. Desuden viser undersøgelser, at børn tilbringer 90 % af dagen indendørs. Derfor skal vi nu, mere end nogensinde før, overveje, hvordan design af læringsmiljøer kan påvirke den yngre generation.
Disse eBooks anvender specifikke projekteksempler til at vise, hvordan indarbejdelse af dagslys i klasseværelsets design kan give store læringsfordele.

Produkter

Der er mange fordele ved vores præfabrikerede ovenlys, lige fra hurtigt og intuitivt design til nem montering. Med VELUX Modular Skylights får du en problemfri løsning til dit kommercielle projekt.
Disse detaljerede eBooks viser vores mest innovative produkter og alle deres fordele, når du skal bringe lys ind i det liv, der foregår i kommercielle bygninger.