Privatlivspolitik

Vi respekterer og beskytter dit privatliv. I det følgende kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Denne VELUX privatlivspolitik ("VELUX privatlivspolitik") beskriver, hvordan vi behandler de data, der angives eller indsamles via vores digitale platforme, og som gør det muligt for den besøgende at få adgang til vores onlinetjenester. Denne privatlivspolitik er i overensstemmelse med EU's generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (‘GDPR’) samt den danske databeskyttelseslov. 

VELUX Commercial Danmark A/S er ansvarlige for at indsamle, lagre og behandle dine personoplysninger. Vores moderselskab er VELUX A/S, som er registreret i Danmark under CVR-nummeret 30003519, og det registrerede hovedkontor ligger på adressen Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm. 

1. Lovgrundlaget for vores databehandling

Når vi behandler personoplysninger i forbindelse med en kontrakt eller potentiel kontrakt med dig, består det lovlige grundlag i, at behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde kontrakten med dig eller foretage handlinger på opfordring fra dig, inden kontrakten indgås. Hvis det lovlige grundlag for databehandlingen består i samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke som nævnt nedenfor, men det har ingen indvirkning på lovligheden af den behandling, som er foretaget af VELUX Commercial Danmark A/S, inden du tilbagekalder dit samtykke. Hvis vi deler personoplysninger med retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder, deler vi dine personoplysninger, fordi vi er juridisk forpligtet til det.

2. Vores grund til og formål med at indsamle personoplysninger 

Følgende er de vigtigste kategorier af data indsamlet af VELUX Commercial Danmark A/S samt hovedformålene med indsamling af personoplysningerne:


2.1 Som en del af VELUX Gruppens almindelige driftsmæssige aktiviteter 

Vi indsamler personoplysninger om personer, kunder, leverandører (inklusive tredjepartsserviceudbydere) og andre interessenter. Disse data kan omfatte en persons navn, kontaktoplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for at kunne gøre forretninger med dig eller din organisation.’ 

2.2 I forbindelse med håndtering af spørgsmål 

Du kan vælge at oplyse personoplysninger såsom dit navn, din e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, når du kontakter os via. telefon, e-mail, brevpost eller via vores digitale platforme. Disse personoplysninger gør os i stand til at besvare forespørgsler om information vedrørende eksempelvis VELUX produkter, at arrangere et tiltag og afgive et tilbud på montering af VELUX produkter, eller at arrangere service på et vindue eller at fremlægge krav, som er dækket af VELUX garantien. Oplysningerne kan blive videregivet til VELUX A/S eller andre VELUX salgsselskaber, relevante uafhængige håndværkere eller forhandlere med henblik på at assistere vores kunder med deres forespørgsler eller arrangere ydelser eller et tilbud. 

2.3 Kunder og potentielle kunder

Vi kan indsamle personoplysninger om kunder og potentielle kunder, herunder navn, kontaktoplysninger, betalings- og kreditkortoplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan gøre forretninger med den pågældende person eller organisation. Vi kan videregive oplysningerne til forhandlere eller uafhængige håndværkere og logistikpartnere med henblik på at håndtere en kundes ordre, herunder at arrangere levering af VELUX produkter til kunden eller håndtering af andre forespørgsler.’ 

2.4 Forretningsudvikling

De personoplysninger, du giver os, samt personoplysninger indsamlet på vores digitale platforme, anvendes til at forbedre vores forbrugerindsigt og til at give os mulighed for at levere relevant kommunikation og relevante tilbud via alle de berøringspunkter, som du måtte have med VELUX Commercial Danmark A/S. Personoplysninger bruges også til produktudvikling. 

2.5 Markedsføringskommunikation 

Med din tilladelse (hvis påkrævet) kan vi anvende personoplysninger til at oplyse dig om VELUX driftsmæssige aktiviteter, produkter og ydelser. Hvis du ikke ønsker at modtage yderligere informationer, kan du når som helst helt gratis afmelde vores markedsføringskommunikation. Du finder "afmeld"-linket i bunden af vores forskellige e-mails, eller du kan kontakte os via e-mail eller brevpost for at afmelde dig. Når du afmelder markedsføringskommunikation, sletter vi dine personoplysninger inden for to måneder, medmindre vi behandler dine personoplysninger til andre formål, som omtalt i afsnit 2.1-2.9. 

2.6 Spørgeundersøgelser blandt kunder og besøgende 

Vi kan indsamle personoplysninger fra besøgende på digitale platforme eller fra kunder i forbindelse med spørgeundersøgelser vedrørende vores ydelser og produkter. Vi udfører undersøgelser, hvor vi bruger dine personoplysninger, når du har givet samtykke. Dine personoplysninger vil ikke blive anvendt til markedsføringsformål uden dit samtykke. 

2.7 Potentielle medarbejdere og entreprenører

Når en person ansøger om et job eller indgår en kontrakt med os, indsamler vi visse oplysninger, f.eks. navn, kontaktoplysninger, oplysninger om tidligere ansættelsesforhold, eksamensbeviser, relevante attester og oplysninger om professionelle interesser. Disse oplysninger kan indsamles direkte hos personen, fra en rekrutteringskonsulent og fra personens tidligere arbejdsgivere og andre, herunder anbefalinger og offentligt tilgængelige kilder. Oplysningerne bruges til at informere eller hjælpe os med at beslutte, om vi skal tilbyde personen ansættelse eller indgå en kontrakt med personen. 


2.8 For at overholde lovgivningen 

Vi indsamler muligvis personoplysninger, som loven foreskriver eller giver tilladelse til. Personlige såvel som ikke-personlige oplysninger indsamlet af os behandles som fortrolige og vil aldrig blive solgt eller videregivet til tredjeparter, bortset fra de undtagelser, der er omtalt i afsnit 2 og 4.


3. Sådan indsamler vi dine personoplysninger 

Vi indsamler de personoplysninger, du giver os, når du anmoder om produkter, serviceydelser eller oplysninger fra os, registrerer dig hos os, deltager i offentlige fora eller andre aktiviteter på vores digitale platforme, besvarer kundeundersøgelser eller på anden måde interagerer med os. Vi indsamler oplysninger via forskellige teknologier, såsom cookies. Vi henviser til vores Cookiepolitik. 

3.1 Links til andre websites

Dette website indeholder links til andre websites (såsom Facebook, Google+, YouTube og Pinterest), hvor denne VELUX privatlivspolitik ikke er gældende. Bemærk venligst, at vi ikke står inde for andre websites og deres indhold. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikerne for hvert enkelt website, du besøger.

4. Deling af dine oplysninger med andre virksomheder 

Vi deler ikke dine personoplysninger med andre, undtagen i ganske få tilfælde, herunder:

 •  Når vores søsterselskaber og tredjeparter udfører ydelser på vores vegne, f.eks. leverer pakker og yder kundeservice. Det er forbudt for disse virksomheder at anvende dine personoplysninger til andre formål end dem, vi har efterspurgt, eller som loven foreskriver. 
 • Når vi deler personoplysninger med vores søsterselskaber og tredjeparter for at garantere vores kunders sikkerhed, for at beskytte vores rettigheder og ejendom, for at imødekomme juridiske processer eller i andre tilfælde, hvor vi i god tro mener, at delingen er påbudt ved lov. 
 • Når du giver os lov til at dele dine personoplysninger med tredjeparter, såsom:
  • Du beslutter at dele dine personoplysninger med nøje udvalgte virksomheder, så de kan sende dig tilbud på og reklamer for deres produkter og serviceydelser
  • Når du beder os om at dele dine personoplysninger med tredjepartssider eller -platforme, såsom sociale netværkssider. 

Hvis vi samarbejder med eksterne serviceleverandører (databehandlere), indgår vi en databehandlingsaftale vedrørende serviceleverandørernes behandling af dine personoplysninger. 

Vi har ikke inkluderet en oversigt over alle modtagere af personoplysninger – kun dem uden for EU. Se afsnit 4.1 nedenfor. Årsagen er, at vi er en del af en stor gruppe, der driver virksomhed i hele verden, og som arbejder sammen med et stort antal leverandører. En liste over alle disse modtagere ville derfor være uigennemskuelig. Desuden skifter vi jævnligt leverandører. Det ville derfor være administrativt tungt at opdatere en udførlig oversigt over modtagere hele tiden. Vi ville også skulle give dig besked, hver gang vi tilføjer eller fjerner en modtager, hvilket ville være til ulempe for dig. Vi mener derfor, at det er mere gennemskueligt og brugervenligt at give dig en oversigt over modtagerkategorier end at inkludere en oversigt over samtlige modtagere. 

Modtagere uden for EU:  

4.1 HubSpot

Vi bruger HubSpot, et softwareprogram fra HubSpot Inc. i USA, til vores onlinemarkedsføringsaktiviteter, såsom distribution af nyhedsbreve. Denne software bruges til markedsføring og hjælper os med statistiske analyser og evalueringer af den logførte brugeradfærd, så vi bedre kan koordinere vores markedsføringsstrategi og optimere det indhold, vi leverer til dig. Der anvendes cookies. Du kan finde flere oplysninger i brugsvilkårene og privatlivspolitikken fra HubSpot Inc. på http://www.hubspot.com/terms-of-service og http://www.hubspot.com/privacy-policy. Alle de oplysninger, vi indsamler, er underlagt denne privatlivspolitik. HubSpot er underlagt TRUSTes principper for værn om privatlivets fred mellem EU-USA og Schweiz-USA.

5. Din styring og dine valg 

Vi giver dig muligheden for at udøve en vis grad af styring og foretage visse valg i forhold til vores indsamling, anvendelse og deling af dine personoplysninger. I henhold til lovgivningen kan din styring og dine valg omfatte følgende:

 • Du kan ændre dine valg i forhold til abonnementer, nyhedsbreve og beskeder
 • Du kan vælge, om du vil modtage markedsføringskommunikation fra os vedrørende produkter og ydelser, som vi mener vil være af interesse for dig
 • Du kan vælge, om vi må dele dine personoplysninger med andre virksomheder, så de kan sende dig markedsføringskommunikation vedrørende deres produkter og ydelser
 • Du kan vælge, om du ønsker at modtage målrettet markedsføring fra reklamenetværk, databørser, markedsføringsanalytikere og andre serviceudbydere 
 • Du kan anmode om adgang til de personoplysninger, vi har lagret om dig, med henblik på at rette upræcise eller mangelfulde oplysninger, og du kan under visse omstændigheder bede om at få overført de data, vi har lagret om dig, overført til en anden styrecentral, gjort adgangen til dem begrænset eller slettet dem fra vores registre (personlige rettigheder). Du kan også protestere over vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du kan udøve dine rettigheder til styring og valg, eller anmode om adgang til dine personoplysninger ved at kontakte Kundeservice eller ved at følge de anvisninger, der tidligere er blevet fremsendt til dig. Vær venligst opmærksom på, at hvis du ikke giver os ret til at indsamle dine personoplysninger, kan det forhindre os i at levere visse produkter og ydelser til dig, og visse af vores ydelser vil muligvis ikke kunne tage højde for dine interesser og præferencer. Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende de specifikke personoplysninger om dig, som vi behandler eller lagrer, beder vi dig kontakte Kundeservice.

Vi svarer på din anmodning om indsigtsret inden for én måned, men vi forbeholder os retten til at forlænge denne periode med to måneder. Hvis vi forlænger svar tiden, giver vi dig besked inden for én måned efter anmodningen.

6. Datasikkerhed, -integritet og -lagring 

Sikkerheden, integriteten og fortroligheden af dine personoplysninger er ekstremt magtpåliggende for os. Derfor har vi implementeret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedstiltag, der er designet til at beskytte dine personoplysninger imod uautoriseret adgang, offentliggørelse og ændring. Fra tid til anden gennemgår vi vores sikkerhedsprocedurer for at tage højde for relevante nye teknologier og metoder. Vær venligst opmærksom på at, på trods af vores allerbedste bestræbelser er der ikke nogen sikkerhedstiltag, der er perfekte eller uigennemtrængelige. 

Vi lagrer dine personoplysninger i det tidsrum, der kræves for at kunne opfylde de formål, der er defineret i denne privatlivspolitik fra VELUX, medmindre en længere lagringsperiode er påbudt eller tilladt ved lov. Vi opdaterer rutinemæssigt oplysningerne for at sikre, at de altid er korrekte.

7. Dataoverførsler, lagring og global håndtering 

Vores virksomhed er en del af VELUX Gruppen, der driver virksomhed i hele verden, og vi kan evt. overføre dine personoplysninger til individuelle VELUX selskaber eller tredjeparter lokaliseret over hele verden til opfyldelse af de formål, der står beskrevet i denne privatlivspolitik. Uanset hvor dine personoplysninger bliver overført til, lagret eller håndteret af os, vil vi tage rimelige forholdsregler for at sikre fortroligheden af dine personoplysninger. Derudover vil vi, når vi anvender eller offentliggør personoplysninger overført fra EU, overholde principperne for værn om privatlivets fred mellem EU-USA og Schweiz-USA, anvende standardkontraktklausuler godkendt af EU-Kommissionen, og følge diverse andre tiltag i henhold til EU-lovgivningen, der har til formål at garantere tilstrækkelig datasikkerhed, eller indhente dit samtykke. 

Dine personoplysninger lagres på servere i EU.

8. Ændringer i denne VELUX privatlivspolitik

Fra tid til anden kan vi ændre denne VELUX privatlivspolitik for at imødekomme de nyeste teknologier, branchepraksisser, lovkrav eller af andre årsager. Vi offentliggør til enhver tid den nyeste version på vores digitale platforme. Vi anbefaler derfor, at du læser privatlivspolitikken med jævne mellemrum. Hvor det er påbudt i henhold til gældende lovgivning, vil vi indhente dit samtykke.

9. Kommentarer og spørgsmål 

Hvis du har en kommentar eller et spørgsmål vedrørende denne VELUX privatlivspolitik, beder vi dig kontakte Kundeservice.

Du kan indgive en klage over den måde, vi håndterer dine personoplysninger på. Du kan kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i bunden af denne hjemmeside. Hvis der indgives en klage, skal navn og kontaktoplysninger på klager opgives til VELUX Commercial Danmark A/S. Vi vil efterforske klagen og svare inden for én måned. Hvis du mener, at vi ikke har behandlet klagen tilfredsstillende, kan du klage til:

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K 
Telefon: 33 19 32 00 
E-mail: dt@datatilsynet.dk 
www.datatilsynet.dk

10. Kontaktinfo 

Dette website er ejet og drives af VELUX Commercial Danmark A/S. 

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret i januar 2023.