Privatlivspolitik

Vi respekterer og beskytter dit privatliv. I det følgende kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Denne VELUX privatlivspolitik ("VELUX privatlivspolitik") beskriver, hvordan vi behandler de data, der angives eller indsamles via vores digitale platforme, og som gør det muligt for den besøgende at få adgang til vores onlinetjenester. Denne privatlivspolitik er i overensstemmelse med EU's generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (‘GDPR’) samt den danske databeskyttelseslov. 

VELUX Commercial Danmark A/S er ansvarlige for at indsamle, lagre og behandle dine personoplysninger. Vores moderselskab er VELUX A/S, som er registreret i Danmark under CVR-nummeret 30003519, og det registrerede hovedkontor ligger på adressen Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm. 

1. Lovgrundlaget for vores databehandling

Når vi behandler personoplysninger i forbindelse med en kontrakt eller potentiel kontrakt med dig, består det lovlige grundlag i, at behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde kontrakten med dig eller foretage handlinger på opfordring fra dig, inden kontrakten indgås. Hvis det lovlige grundlag for databehandlingen består i samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke som nævnt nedenfor, men det har ingen indvirkning på lovligheden af den behandling, som er foretaget af VELUX Commercial Danmark A/S, inden du tilbagekalder dit samtykke. Hvis vi deler personoplysninger med retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder, deler vi dine personoplysninger, fordi vi er juridisk forpligtet til det.

2. Vores grund til og formål med at indsamle personoplysninger 

Følgende er de vigtigste kategorier af data indsamlet af VELUX Commercial Danmark A/S samt hovedformålene med indsamling af personoplysningerne:


2.1 Som en del af VELUX Gruppens almindelige driftsmæssige aktiviteter 

Vi indsamler personoplysninger om personer, kunder, leverandører (inklusive tredjepartsserviceudbydere) og andre interessenter. Disse data kan omfatte en persons navn, kontaktoplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for at kunne gøre forretninger med dig eller din organisation.’ 

2.2 I forbindelse med håndtering af spørgsmål 

Du kan vælge at oplyse personoplysninger såsom dit navn, din e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, når du kontakter os via. telefon, e-mail, brevpost eller via vores digitale platforme. Disse personoplysninger gør os i stand til at besvare forespørgsler om information vedrørende eksempelvis VELUX produkter, at arrangere et tiltag og afgive et tilbud på montering af VELUX produkter, eller at arrangere service på et vindue eller at fremlægge krav, som er dækket af VELUX garantien. Oplysningerne kan blive videregivet til VELUX A/S eller andre VELUX salgsselskaber, relevante uafhængige håndværkere eller forhandlere med henblik på at assistere vores kunder med deres forespørgsler eller arrangere ydelser eller et tilbud. 

2.3 Kunder og potentielle kunder

Vi kan indsamle personoplysninger om kunder og potentielle kunder, herunder navn, kontaktoplysninger, betalings- og kreditkortoplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan gøre forretninger med den pågældende person eller organisation. Vi kan videregive oplysningerne til forhandlere eller uafhængige håndværkere og logistikpartnere med henblik på at håndtere en kundes ordre, herunder at arrangere levering af VELUX produkter til kunden eller håndtering af andre forespørgsler.’ 

2.4 Forretningsudvikling

De personoplysninger, du giver os, samt personoplysninger indsamlet på vores digitale platforme, anvendes til at forbedre vores forbrugerindsigt og til at give os mulighed for at levere relevant kommunikation og relevante tilbud via alle de berøringspunkter, som du måtte have med VELUX Commercial Danmark A/S. Personoplysninger bruges også til produktudvikling. 

2.5 Markedsføringskommunikation 

Med din tilladelse (hvis påkrævet) kan vi anvende personoplysninger til at oplyse dig om VELUX driftsmæssige aktiviteter, produkter og ydelser. Hvis du ikke ønsker at modtage yderligere informationer, kan du når som helst helt gratis afmelde vores markedsføringskommunikation. Du finder "afmeld"-linket i bunden af vores forskellige e-mails, eller du kan kontakte os via e-mail eller brevpost for at afmelde dig. Når du afmelder markedsføringskommunikation, sletter vi dine personoplysninger inden for to måneder, medmindre vi behandler dine personoplysninger til andre formål, som omtalt i afsnit 2.1-2.9. 

2.6 Spørgeundersøgelser blandt kunder og besøgende 

Vi kan indsamle personoplysninger fra besøgende på digitale platforme eller fra kunder i forbindelse med spørgeundersøgelser vedrørende vores ydelser og produkter. Vi udfører undersøgelser, hvor vi bruger dine personoplysninger, når du har givet samtykke. Dine personoplysninger vil ikke blive anvendt til markedsføringsformål uden dit samtykke. 

2.7 Potentielle medarbejdere og entreprenører

Når en person ansøger om et job eller indgår en kontrakt med os, indsamler vi visse oplysninger, f.eks. navn, kontaktoplysninger, oplysninger om tidligere ansættelsesforhold, eksamensbeviser, relevante attester og oplysninger om professionelle interesser. Disse oplysninger kan indsamles direkte hos personen, fra en rekrutteringskonsulent og fra personens tidligere arbejdsgivere og andre, herunder anbefalinger og offentligt tilgængelige kilder. Oplysningerne bruges til at informere eller hjælpe os med at beslutte, om vi skal tilbyde personen ansættelse eller indgå en kontrakt med personen. 


2.8 For at overholde lovgivningen 

Vi indsamler muligvis personoplysninger, som loven foreskriver eller giver tilladelse til. Personlige såvel som ikke-personlige oplysninger indsamlet af os behandles som fortrolige og vil aldrig blive solgt eller videregivet til tredjeparter, bortset fra de undtagelser, der er omtalt i afsnit 2 og 4.


3. Sådan indsamler vi dine personoplysninger 

Vi indsamler de personoplysninger, du giver os, når du anmoder om produkter, serviceydelser eller oplysninger fra os, registrerer dig hos os, deltager i offentlige fora eller andre aktiviteter på vores digitale platforme, besvarer kundeundersøgelser eller på anden måde interagerer med os. Vi indsamler oplysninger via forskellige teknologier, såsom cookies. Vi henviser til vores Cookiepolitik. 

3.1 Links til andre websites

Dette website indeholder links til andre websites (såsom Facebook, Google+, YouTube og Pinterest), hvor denne VELUX privatlivspolitik ikke er gældende. Bemærk venligst, at vi ikke står inde for andre websites og deres indhold. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikerne for hvert enkelt website, du besøger.

4. Deling af dine oplysninger med andre virksomheder 

Vi deler ikke dine personoplysninger med andre, undtagen i ganske få tilfælde, herunder:

 •  Når vores søsterselskaber og tredjeparter udfører ydelser på vores vegne, f.eks. leverer pakker og yder kundeservice. Det er forbudt for disse virksomheder at anvende dine personoplysninger til andre formål end dem, vi har efterspurgt, eller som loven foreskriver. 
 • Når vi deler personoplysninger med vores søsterselskaber og tredjeparter for at garantere vores kunders sikkerhed, for at beskytte vores rettigheder og ejendom, for at imødekomme juridiske processer eller i andre tilfælde, hvor vi i god tro mener, at delingen er påbudt ved lov. 
 • Når du giver os lov til at dele dine personoplysninger med tredjeparter, såsom:
  • Du beslutter at dele dine personoplysninger med nøje udvalgte virksomheder, så de kan sende dig tilbud på og reklamer for deres produkter og serviceydelser
  • Når du beder os om at dele dine personoplysninger med tredjepartssider eller -platforme, såsom sociale netværkssider. 

Hvis vi samarbejder med eksterne serviceleverandører (databehandlere), indgår vi en databehandlingsaftale vedrørende serviceleverandørernes behandling af dine personoplysninger. 

Vi har ikke inkluderet en oversigt over alle modtagere af personoplysninger – kun dem uden for EU. Se afsnit 4.1 nedenfor. Årsagen er, at vi er en del af en stor gruppe, der driver virksomhed i hele verden, og som arbejder sammen med et stort antal leverandører. En liste over alle disse modtagere ville derfor være uigennemskuelig. Desuden skifter vi jævnligt leverandører. Det ville derfor være administrativt tungt at opdatere en udførlig oversigt over modtagere hele tiden. Vi ville også skulle give dig besked, hver gang vi tilføjer eller fjerner en modtager, hvilket ville være til ulempe for dig. Vi mener derfor, at det er mere gennemskueligt og brugervenligt at give dig en oversigt over modtagerkategorier end at inkludere en oversigt over samtlige modtagere. 

Modtagere uden for EU:  

4.1 HubSpot

Vi bruger HubSpot, et softwareprogram fra HubSpot Inc. i USA, til vores onlinemarkedsføringsaktiviteter, såsom distribution af nyhedsbreve. Denne software bruges til markedsføring og hjælper os med statistiske analyser og evalueringer af den logførte brugeradfærd, så vi bedre kan koordinere vores markedsføringsstrategi og optimere det indhold, vi leverer til dig. Der anvendes cookies. Du kan finde flere oplysninger i brugsvilkårene og privatlivspolitikken fra HubSpot Inc. på http://www.hubspot.com/terms-of-service og http://www.hubspot.com/privacy-policy. Alle de oplysninger, vi indsamler, er underlagt denne privatlivspolitik. HubSpot er underlagt TRUSTes principper for værn om privatlivets fred mellem EU-USA og Schweiz-USA.

5. Din styring og dine valg 

Vi giver dig muligheden for at udøve en vis grad af styring og foretage visse valg i forhold til vores indsamling, anvendelse og deling af dine personoplysninger. I henhold til lovgivningen kan din styring og dine valg omfatte følgende:

 • Du kan ændre dine valg i forhold til abonnementer, nyhedsbreve og beskeder
 • Du kan vælge, om du vil modtage markedsføringskommunikation fra os vedrørende produkter og ydelser, som vi mener vil være af interesse for dig
 • Du kan vælge, om vi må dele dine personoplysninger med andre virksomheder, så de kan sende dig markedsføringskommunikation vedrørende deres produkter og ydelser
 • Du kan vælge, om du ønsker at modtage målrettet markedsføring fra reklamenetværk, databørser, markedsføringsanalytikere og andre serviceudbydere 
 • Du kan anmode om adgang til de personoplysninger, vi har lagret om dig, med henblik på at rette upræcise eller mangelfulde oplysninger, og du kan under visse omstændigheder bede om at få overført de data, vi har lagret om dig, overført til en anden styrecentral, gjort adgangen til dem begrænset eller slettet dem fra vores registre (personlige rettigheder). Du kan også protestere over vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du kan udøve dine rettigheder til styring og valg, eller anmode om adgang til dine personoplysninger ved at kontakte Kundeservice eller ved at følge de anvisninger, der tidligere er blevet fremsendt til dig. Vær venligst opmærksom på, at hvis du ikke giver os ret til at indsamle dine personoplysninger, kan det forhindre os i at levere visse produkter og ydelser til dig, og visse af vores ydelser vil muligvis ikke kunne tage højde for dine interesser og præferencer. Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende de specifikke personoplysninger om dig, som vi behandler eller lagrer, beder vi dig kontakte Kundeservice.

Vi svarer på din anmodning om indsigtsret inden for én måned, men vi forbeholder os retten til at forlænge denne periode med to måneder. Hvis vi forlænger svar tiden, giver vi dig besked inden for én måned efter anmodningen.

6. Datasikkerhed, -integritet og -lagring 

Sikkerheden, integriteten og fortroligheden af dine personoplysninger er ekstremt magtpåliggende for os. Derfor har vi implementeret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedstiltag, der er designet til at beskytte dine personoplysninger imod uautoriseret adgang, offentliggørelse og ændring. Fra tid til anden gennemgår vi vores sikkerhedsprocedurer for at tage højde for relevante nye teknologier og metoder. Vær venligst opmærksom på at, på trods af vores allerbedste bestræbelser er der ikke nogen sikkerhedstiltag, der er perfekte eller uigennemtrængelige. 

Vi lagrer dine personoplysninger i det tidsrum, der kræves for at kunne opfylde de formål, der er defineret i denne privatlivspolitik fra VELUX, medmindre en længere lagringsperiode er påbudt eller tilladt ved lov. Vi opdaterer rutinemæssigt oplysningerne for at sikre, at de altid er korrekte.

7. Dataoverførsler, lagring og global håndtering 

Vores virksomhed er en del af VELUX Gruppen, der driver virksomhed i hele verden, og vi kan evt. overføre dine personoplysninger til individuelle VELUX selskaber eller tredjeparter lokaliseret over hele verden til opfyldelse af de formål, der står beskrevet i denne privatlivspolitik. Uanset hvor dine personoplysninger bliver overført til, lagret eller håndteret af os, vil vi tage rimelige forholdsregler for at sikre fortroligheden af dine personoplysninger. Derudover vil vi, når vi anvender eller offentliggør personoplysninger overført fra EU, overholde principperne for værn om privatlivets fred mellem EU-USA og Schweiz-USA, anvende standardkontraktklausuler godkendt af EU-Kommissionen, og følge diverse andre tiltag i henhold til EU-lovgivningen, der har til formål at garantere tilstrækkelig datasikkerhed, eller indhente dit samtykke. 

Dine personoplysninger lagres på servere i EU.

8. Ændringer i denne VELUX privatlivspolitik

Fra tid til anden kan vi ændre denne VELUX privatlivspolitik for at imødekomme de nyeste teknologier, branchepraksisser, lovkrav eller af andre årsager. Vi offentliggør til enhver tid den nyeste version på vores digitale platforme. Vi anbefaler derfor, at du læser privatlivspolitikken med jævne mellemrum. Hvor det er påbudt i henhold til gældende lovgivning, vil vi indhente dit samtykke.

9. Kommentarer og spørgsmål 

Hvis du har en kommentar eller et spørgsmål vedrørende denne VELUX privatlivspolitik, beder vi dig kontakte Kundeservice.

Du kan indgive en klage over den måde, vi håndterer dine personoplysninger på. Du kan kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i bunden af denne hjemmeside. Hvis der indgives en klage, skal navn og kontaktoplysninger på klager opgives til VELUX Commercial Danmark A/S. Vi vil efterforske klagen og svare inden for én måned. Hvis du mener, at vi ikke har behandlet klagen tilfredsstillende, kan du klage til:

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K 
Telefon: 33 19 32 00 
E-mail: dt@datatilsynet.dk 
www.datatilsynet.dk

10. Kontaktinfo 

Dette website er ejet og drives af VELUX Commercial Danmark A/S. 

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret i januar 2023. 

VELUX Commercial Danmark A/S Privatlivspolitik

Alle virksomheder i VELUX Group respekterer og beskytter dit privatliv. Denne VELUX privatlivspolitik ('privatlivspolitik') er beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvorfor vi indsamler personoplysninger om dig, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, og hvor længe vi opbevarer dem, hvem vi deler dem med, samt dine rettigheder. Vi forklarer også, hvordan vi sikrer dine oplysninger.

Denne VELUX privatlivspolitik overholder EU's generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 ('GDPR') samt den danske databeskyttelseslov. 

Den dataansvarlige, der er ansvarlig for dine personoplysninger, er VELUX Commercial Danmark A/S,  CVR-nummeret 17610708, Ådalsvej 99 2970 Hørsholm, Danmark, privacy@velux.com

Vores moderselskab er VELUX A/S, der er registreret i Danmark under CVR-nummeret 30 00 35 19 med registreret hovedkontor på adressen Aadalsvej 99, 2970 Hørsholm, Danmark. 
 
 • Hvorfor vi behandler personoplysninger og det juridiske grundlag for indsamling af oplysninger

  Den primære årsag til, at vi indsamler, anvender og opbevarer dine oplysninger, er for at få mulighed for at levere vores tjenester til dig. "Tjeneste", "vores tjeneste" og lignende beskrivelser betyder at gøre forretninger med dig/din organisation og assistere dig med forespørgsler, salgsprocesser og reklamationer.

  Vi behandler også oplysninger om din brug af tjenesterne til forretningsudviklingsformål, for at informere dig om vores forretningsdrift, produkter og tjenester via markedsføring og for at forbedre vores tjenester via enhver form for feedback, du giver os. Vi kan også behandle dine personoplysninger til kontraktlige og rekrutteringsmæssige formål og for at overholde juridiske forpligtelser.

  Vi behandler personoplysninger baseret på forskellige juridiske grundlag som anført nedenfor.

  Opfyldelse af en kontrakt, herunder et køb – GDPR, artikel 6(1)(b):
  • Når vi behandler personoplysninger i relation til en kontrakt, er vores juridiske grundlag 'opfyldelse af en kontrakt', herunder et køb.
  Samtykke – GDPR, artikel 6(1)(a):
  • Når vi udsender et nyhedsbrev om vores produkter, gør vi dette baseret på dit samtykke. Når det juridiske grundlag for behandlingen er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
  Juridisk forpligtelse – GDPR, artikel 6(1)(c):
  • Hvis vi deler dine personoplysninger med retshåndhævende eller andre offentlige myndigheder, gør vi dette, fordi vi er juridisk forpligtede til det.
  Legitim interesse – GDPR, artikel 6(1)(f):
  • Vi har en legitim forretningsinteresse i at behandle dine oplysninger, for eksempel når vi hjælper dig med forespørgsler.
  Særlige kategorier – GDPR, artikel 9(2)(a) og GDPR, artikel 9(2)(f):
  • Når vi behandler særlige kategorier af oplysninger, gør vi det for at overholde lovkrav i forbindelse med overholdelsesspørgsmål.
 • De typer af personoplysninger, vi behandler

  Følgende er de primære typer af personoplysninger, der indsamles af VELUX, samt det primære formål og det juridiske grundlag for indsamlingen af personoplysningerne:

  Aktivitet Typer af personoplysninger, som vi indsamler (til illustrationsformål) Formål Juridisk grundlag
  Generel forretningsdrift Navn, kontaktoplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for at kunne gøre forretninger med dig eller din organisation. Som en del af VELUX' almindelige forretningsdrift indsamler vi personoplysninger om personer, kunder, leverandører (herunder tredjepartsserviceudbydere) og andre interessenter. Vi kan også anvende dine data til test af systemer. GDPR – artikel 6(1)(b)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Assistere ved forespørgsler Navn, e-mailadresse, telefonnumre, samtaler, andre kontaktoplysninger, billeder, plantegninger af dit hus, når du leverer sådanne til VELUX. Du kan vælge at opgive personoplysninger såsom kontaktoplysninger, når du kontakter os pr. telefon, e-mail, post, vores chatbot eller via vores tilgængelige digitale platforme.

  Disse personoplysninger gør os i stand til at besvare forespørgsler om information vedrørende eksempelvis VELUX produkter, at arrangere et tiltag og afgive et tilbud på indbygning af VELUX produkter, eller at arrangere service på et vindue eller at fremlægge krav, som er dækket af VELUX-garantien. 

  Oplysningerne kan blive videregivet til VELUX A/S eller andre VELUX salgsselskaber inden for koncernen, relevante uafhængige håndværkere eller forhandlere med henblik på at gøre os i stand til at assistere vores kunder med deres forespørgsler, levere tjenester eller afgive et tilbud.

  Vi kan også bede dig om at afgive din feedback via undersøgelser efter interaktionen.
  GDPR – artikel 6(1)a
  GDPR – artikel 6(1)(b)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Salg (herunder websalg) og ordregennemførelse. Navn, kontaktoplysninger, betalings- og kreditkortoplysninger, kreditoplysninger og kredittjek m.v. Navn, kontaktoplysninger, betalings- og kreditkortoplysninger, kreditoplysninger og kredittjek m.v. Vi kan indsamle personoplysninger om kunder og potentielle kunder for at kunne handle med dig eller din organisation. Vi bruger dine oplysninger til at analysere indkøbsadfærd via din webshop-aktivitet og din købshistorik for at kunne tilbyde dig en personlig browsingoplevelse. Derudover anvender vi oplysningerne til at behandle og levere webshop-ordrer ved at lette leveringen af produktordrer og yde relevant kundeservice, herunder behandling af dine returneringer. 

  Vi kan videregive oplysningerne til forhandlere eller uafhængige håndværkere og logistiske partnere for at behandle en kundes ordre, herunder arrangere levering af VELUX produkter til kunden eller bistå med forespørgsler, såsom at arrangere samråd mellem dig og vores produktrådgivere. Vi deler også dine oplysninger med tredjeparter med henblik på kredittjek.
  GDPR – artikel 6(1)(b)
  GDPR – artikel 6(1)(a)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Kampagner Navn, kontaktoplysninger mv. Gennemførelse af forskellige former for kampagner (f.eks. belønningsprogrammer, cashback-kampagner, lodtrækninger). Accept af vilkår og betingelser indhentes inden adgang til aktiviteten. GDPR – artikel 6(1)(b)
  GDPR – artikel 6(1)(a)
  Produktkrav Navn, kontaktoplysninger mv. Facilitere servicering af VELUX-produkter i henhold til VELUX-garantien eller ved betalt service, dvs. vi håndterer krav via opkald, e-mail og besøg på byggepladser. I den forbindelse kan vi dele dine personoplysninger med VELUX-partnere for at hjælpe dig med en tjeneste.
  Vi kan også bede dig om at afgive din feedback via undersøgelser efter interaktionen.
  GDPR – artikel 6(1)(c)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Forretningsudvikling og VELUX-apps Personoplysninger, som indsamles på vores digitale platforme og i VELUX apps. De personoplysninger, du giver os, samt personoplysninger indsamlet på vores digitale platforme, anvendes til at forbedre vores forbrugerindsigt og til at give os mulighed for at levere relevant kommunikation og relevante tilbud på tværs af alle de berøringspunkter, som du måtte have med VELUX A/S. Personoplysninger anvendes også til produkt- og tjenesteudvikling. GDPR – artikel 6(1)(a)
  Markedsføring Kontaktoplysninger, browserhistorik, salgs- og abonnementsserviceoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, købshistorik, unikke identifikatorer såsom cookie-ID'er eller enheds-ID'er, sporet browserhistorik baseret på disse ID'er, osv. 

  Vær opmærksom på, at denne liste ikke er udtømmende, da vi kan behandle alle personoplysninger, der indsamles i forbindelse med dine interaktioner med vores moderselskab, VELUX A/S, vores websteder, mobilapplikationer, produkter og tjenester.
  Baseret på dit samtykke eller vores legitime interesser, hvor dette er relevant, behandler vi dine personoplysninger med det formål at informere dig om VELUX' forretningsdrift, produkter og tjenester.

  Til ovenstående formål skaber vi markedsføring, der er skræddersyet til dine præferencer og din profil, f.eks.:

  - For at optimere og skræddersy indholdet og leveringen af vores markedsføringskommunikation, når du ønsker at modtage den, og
  - Til at tilbyde dig skræddersyet markedsføring baseret på dine præferencer og din profil, både når du interagerer med os på vores egne kanaler og via tredjepartskanaler (f.eks. sociale medier, søgesider, markedspladser).

  Hvis du ikke ønsker at modtage yderligere information, kan du når som helst helt gratis afmelde vores markedsføringskommunikation. I forbindelse med dit abonnement på eller din modtagelse af markedsføringskommunikation fra os finder du også måder at afmelde dig på. Du kan også kontakte os via e-mail eller post for at afmelde dig, se afsnit 8. 

  For nogle marketingaktiviteter fungerer vi som fælles dataansvarlig med andre VELUX virksomheder og har indgået fælles databehandlersaftaler, der fordeler roller og ansvar mellem VELUX virksomhederne.
  GDPR – artikel 6(1)(a)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Din deltagelse på billeder, på video og i kundeudtalelser og kampagner Hvis du har givet samtykke til det og sendt et billede til os, eller hvis du har fået taget et billede af en fotograf ansat af os. Vi vil bruge billedet, udtalelser osv. som beskrevet i den kontrakt, du har underskrevet. GDPR – Artikel 6(1)(b), når billedet og udtalelsen er baseret på en kontrakt med kompensation, skal du være opmærksom på, at du ikke kan udøve retten til at få billedet berigtiget eller slettet.
  GDPR – Artikel 6(1)(a) Hvis billedet og udtalelsen behandles baseret på samtykke, hvor du kan udøve alle rettigheder specificeret i afsnit 6 nedenfor.

  GDPR – artikel 6(1)(f), hvis et billede eller en video er taget ved et internt VELUX arrangement eller lignende, og vi kun deler billederne eller videoen internt.
  Besøgende på hjemmesiden, kundeundersøgelser og markedsundersøgelser Personoplysninger fra digitale platforme eller kunder som en del af undersøgelser. Med henblik på at forbedre de produkter og tjenester, vi tilbyder, kan vi indsamle personoplysninger fra besøgende på digitale platforme eller fra kunder i forbindelse med spørgeundersøgelser.

  Vi vil kontakte dig med en undersøgelse og behandle personoplysninger som en del af undersøgelser via enten samtykke eller vores legitime interesse.
  Undersøgelser, der behandler personoplysninger til markedsføringsformål, vil kun blive brugt med dit samtykke.
  GDPR – artikel 6(1)(a)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Rekruttering og ansættelseskontrakter Navn, kontaktoplysninger, oplysninger om tidligere ansættelsesforhold, uddannelsesbeviser, relevante attester, oplysninger om faglige interesser m.v. Når en person ansøger om et job eller indgår en ansættelseskontrakt med os, indsamler vi visse oplysninger, f.eks. navn, kontaktoplysninger, oplysninger om tidligere ansættelsesforhold, eksamensbeviser, relevante attester og oplysninger om professionelle interesser. 
  Disse kan indhentes direkte fra personen, fra en rekrutteringskonsulent inklusive referencer og offentligt tilgængelige kilder.
  Disse oplysninger bruges til at informere eller hjælpe os i beslutningen om at give personen et tilbud om ansættelse eller ansætte personen i henhold til en kontrakt.
  GDPR – artikel 6(1)(b)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Overholdelse, herunder anti-korruption, whistle blower-hotline og tjek af sanktioner Alle typer personoplysninger. Vi kan indsamle personoplysninger for at overholde lovgivningen, en domstols- eller myndighedsafgørelse og/eller for at videregive oplysninger til relevante offentlige myndigheder som påkrævet eller tilladt ved lov. GDPR – artikel 6(1)(c)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  GDPR – artikel 9(2)(a)
  GDPR – artikel 9(2)(f)

  Følgende er de primære typer af personoplysninger, der indsamles af VELUX, samt det primære formål og det juridiske grundlag for indsamlingen af personoplysningerne:

  Generel forretningsdrift
  Typer af personoplysninger, som vi indsamler (til illustrationsformål) Navn, kontaktoplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for at kunne gøre forretninger med dig eller din organisation.
  Formål Som en del af VELUX' almindelige forretningsdrift indsamler vi personoplysninger om personer, kunder, leverandører (herunder tredjepartsserviceudbydere) og andre interessenter. Vi kan også anvende dine data til test af systemer.
  Juridisk grundlag GDPR – artikel 6(1)(b)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Assistere ved forespørgsler
  Typer af personoplysninger, som vi indsamler (til illustrationsformål) Navn, e-mailadresse, telefonnumre, samtaler, andre kontaktoplysninger, billeder, plantegninger af dit hus, når du leverer sådanne til VELUX.
  Formål Du kan vælge at opgive personoplysninger såsom kontaktoplysninger, når du kontakter os pr. telefon, e-mail, post, vores chatbot eller via vores tilgængelige digitale platforme. 

  Disse personoplysninger gør os i stand til at besvare forespørgsler om information vedrørende eksempelvis VELUX produkter, at arrangere et tiltag og afgive et tilbud på indbygning af VELUX produkter, eller at arrangere service på et vindue eller at fremlægge krav, som er dækket af VELUX-garantien. 

  Oplysningerne kan blive videregivet til VELUX A/S eller andre VELUX salgsselskaber inden for koncernen, relevante uafhængige håndværkere eller forhandlere med henblik på at gøre os i stand til at assistere vores kunder med deres forespørgsler, levere tjenester eller afgive et tilbud. 

  Vi kan også bede dig om at afgive din feedback via undersøgelser efter interaktionen.
  Juridisk grundlag GDPR – artikel 6(1)a
  GDPR – artikel 6(1)(b) 
  GDPR – artikel 6(1)(f) 
  Salg (herunder websalg) og ordregennemførelse.
  Typer af personoplysninger, som vi indsamler (til illustrationsformål) Navn, kontaktoplysninger, betalings- og kreditkortoplysninger, kreditoplysninger og kredittjek m.v.
  Formål Vi kan indsamle personoplysninger om kunder og potentielle kunder for at kunne handle med dig eller din organisation. Vi bruger dine oplysninger til at analysere indkøbsadfærd via din webshop-aktivitet og din købshistorik for at kunne tilbyde dig en personlig browsingoplevelse. Derudover anvender vi oplysningerne til at behandle og levere webshop-ordrer ved at lette leveringen af produktordrer og yde relevant kundeservice, herunder behandling af dine returneringer. 

  Vi kan videregive oplysningerne til forhandlere eller uafhængige håndværkere og logistiske partnere for at behandle en kundes ordre, herunder arrangere levering af VELUX produkter til kunden eller bistå med forespørgsler, såsom at arrangere samråd mellem dig og vores produktrådgivere. Vi deler også dine oplysninger med tredjeparter med henblik på kredittjek.
  Juridisk grundlag GDPR – artikel 6(1)(b)
  GDPR – artikel 6(1)(a) 
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Kampagner
  Typer af personoplysninger, som vi indsamler (til illustrationsformål) Navn, kontaktoplysninger mv.
  Formål Gennemførelse af forskellige former for kampagner (f.eks. belønningsprogrammer, cashback-kampagner, lodtrækninger). Accept af vilkår og betingelser indhentes inden adgang til aktiviteten.
  Juridisk grundlag GDPR – artikel 6(1)a
  GDPR – artikel 6(1)b
  Produktkrav
  Typer af personoplysninger, som vi indsamler (til illustrationsformål) Navn, kontaktoplysninger mv.
  Formål Facilitere servicering af VELUX-produkter i henhold til VELUX-garantien eller ved betalt service, dvs. vi håndterer krav via opkald, e-mail og besøg på byggepladser. I den forbindelse kan vi dele dine personoplysninger med VELUX-partnere for at hjælpe dig med en tjeneste.
  Vi kan også bede dig om at afgive din feedback via undersøgelser efter interaktionen.
  Juridisk grundlag GDPR – artikel 6(1)(c)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Forretningsudvikling og VELUX-apps
  Typer af personoplysninger, som vi indsamler (til illustrationsformål) Personoplysninger, som indsamles på vores digitale platforme og i VELUX apps.
  Formål De personoplysninger, du giver os, samt personoplysninger indsamlet på vores digitale platforme, anvendes til at forbedre vores forbrugerindsigt og til at give os mulighed for at levere relevant kommunikation og relevante tilbud på tværs af alle de berøringspunkter, som du måtte have med VELUX A/S. Personoplysninger anvendes også til produkt- og tjenesteudvikling.
  Juridisk grundlag GDPR – artikel 6(1)(a)
  Markedsføring
  Typer af personoplysninger, som vi indsamler (til illustrationsformål) Kontaktoplysninger, browserhistorik, salgs- og abonnementsserviceoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, købshistorik, unikke identifikatorer såsom cookie-ID'er eller enheds-ID'er, sporet browserhistorik baseret på disse ID'er, osv. 

  Vær opmærksom på, at denne liste ikke er udtømmende, da vi kan behandle alle personoplysninger, der indsamles i forbindelse med dine interaktioner med vores moderselskab, VELUX A/S, vores websteder, mobilapplikationer, produkter og tjenester.
  Formål Baseret på dit samtykke eller vores legitime interesser, hvor dette er relevant, behandler vi dine personoplysninger med det formål at informere dig om VELUX' forretningsdrift, produkter og tjenester.

  Til ovenstående formål skaber vi markedsføring, der er skræddersyet til dine præferencer og din profil, f.eks.:

  - For at optimere og skræddersy indholdet og leveringen af vores markedsføringskommunikation, når du ønsker at modtage den, og
  - Til at tilbyde dig skræddersyet markedsføring baseret på dine præferencer og din profil, både når du interagerer med os på vores egne kanaler og via tredjepartskanaler (f.eks. sociale medier, søgesider, markedspladser).

  Hvis du ikke ønsker at modtage yderligere information, kan du når som helst helt gratis afmelde vores markedsføringskommunikation. I forbindelse med dit abonnement på eller din modtagelse af markedsføringskommunikation fra os finder du også måder at afmelde dig på. Du kan også kontakte os via e-mail eller post for at afmelde dig, se afsnit 8. 

  For nogle marketingaktiviteter fungerer vi som fælles dataansvarlig med andre VELUX virksomheder og har indgået fælles databehandlersaftaler, der fordeler roller og ansvar mellem VELUX virksomhederne.
  Juridisk grundlag GDPR – artikel 6(1)(a)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Din deltagelse på billeder, på video og i kundeudtalelser og kampagner
  Typer af personoplysninger, som vi indsamler (til illustrationsformål) Hvis du har givet samtykke til det og sendt et billede til os, eller hvis du har fået taget et billede af en fotograf ansat af os.
  Formål Vi vil bruge billedet, udtalelser osv. som beskrevet i den kontrakt, du har underskrevet.
  Juridisk grundlag GDPR – Artikel 6(1)(b), når billedet og udtalelsen er baseret på en kontrakt med kompensation, skal du være opmærksom på, at du ikke kan udøve retten til at få billedet berigtiget eller slettet.
  GDPR – Artikel 6(1)(a) Hvis billedet og udtalelsen behandles baseret på samtykke, hvor du kan udøve alle rettigheder specificeret i afsnit 6 nedenfor.

  GDPR – artikel 6(1)(f), hvis et billede eller en video er taget ved et internt VELUX arrangement eller lignende, og vi kun deler billederne eller videoen internt.
  Besøgende på hjemmesiden, kundeundersøgelser og markedsundersøgelser
  Typer af personoplysninger, som vi indsamler (til illustrationsformål) Personoplysninger fra digitale platforme eller kunder som en del af undersøgelser.
  Formål Med henblik på at forbedre de produkter og tjenester, vi tilbyder, kan vi indsamle personoplysninger fra besøgende på digitale platforme eller fra kunder i forbindelse med spørgeundersøgelser.

  Vi vil kontakte dig med en undersøgelse og behandle personoplysninger som en del af undersøgelser via enten samtykke eller vores legitime interesse. 

  Undersøgelser, der behandler personoplysninger til markedsføringsformål, vil kun blive brugt med dit samtykke.
  Juridisk grundlag GDPR – artikel 6(1)(a)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Rekruttering og ansættelseskontrakter
  Typer af personoplysninger, som vi indsamler (til illustrationsformål) Navn, kontaktoplysninger, oplysninger om tidligere ansættelsesforhold, uddannelsesbeviser, relevante attester, oplysninger om faglige interesser m.v.
  Formål Når en person ansøger om et job eller indgår en ansættelseskontrakt med os, indsamler vi visse oplysninger, f.eks. navn, kontaktoplysninger, oplysninger om tidligere ansættelsesforhold, eksamensbeviser, relevante attester og oplysninger om professionelle interesser. 
  Disse kan indhentes direkte fra personen, fra en rekrutteringskonsulent inklusive referencer og offentligt tilgængelige kilder.
  Disse oplysninger bruges til at informere eller hjælpe os i beslutningen om at give personen et tilbud om ansættelse eller ansætte personen i henhold til en kontrakt.
  Juridisk grundlag GDPR – artikel 6(1)(b)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  Overholdelse, herunder anti-korruption, whistle blower-hotline og tjek af sanktioner
  Typer af personoplysninger, som vi indsamler (til illustrationsformål) Alle typer personoplysninger.
  Formål Vi kan indsamle personoplysninger for at overholde lovgivningen, en domstols- eller myndighedsafgørelse og/eller for at videregive oplysninger til relevante offentlige myndigheder som påkrævet eller tilladt ved lov.
  Juridisk grundlag GDPR – artikel 6(1)(c)
  GDPR – artikel 6(1)(f)
  GDPR – artikel 9(2)(a)
  GDPR – artikel 9(2)(f)
 • Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

  Direkte fra dig
  I de fleste tilfælde indsamles personoplysninger direkte fra dig eller genereres som en del af brugen af vores tjenester, produkter og kanaler. Vi indsamler de personoplysninger, du giver os, når du anmoder om produkter, tjenester eller oplysninger fra os, registrerer dig hos os, deltager i offentlige fora, anvender en chatbot eller deltager i andre aktiviteter på vores digitale platforme og apps, besvarer kundeundersøgelser eller på anden måde interagerer med os. Vi indsamler oplysninger via forskellige teknologier, f.eks. cookies. Vedrørende cookies henviser vi til vores https://commercial.velux.dk/om-os/cookiepolitik.

  Fra vores samarbejdspartnere
  I nogle tilfælde kan vi indsamle dine personoplysninger fra vores forretningspartnere, når de har brug for vores assistance for at kunne tilbyde dig den bedst mulige service.

  Fra dit offentlige websted
  I nogle tilfælde indsamler vi dine personoplysninger på din virksomheds hjemmesider, når vi ønsker at tilbyde dig vores tjenester.

  Links til andre websites
  Dette website indeholder links til andre websites (såsom Facebook, Google+, YouTube og Pinterest), for hvilke VELUX' meddelelse om databeskyttelse ikke er gældende. Bemærk venligst, at vi ikke siger god for andre websites og deres indhold. Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikkerne på hver enkel webside, du besøger.
 • Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

  Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Det betyder, at opbevaringsperioderne vil variere alt efter typen af oplysninger og årsagen til, at vi har oplysningerne.
  Eksempler på opbevaringstid:
  • Opkaldsoptagelser vil blive opbevaret i en periode på 90 dage.
  • Indtil du fravælger en marketingkampagne, hvilket du kan gøre på ethvert givent tidspunkt.
  • Vi opbevarer foto og kundeudtalelser, så længe det er nødvendigt, og som beskrevet i en kontrakt.
  • Personoplysninger opbevares indtil slutningen af en rekrutteringsproces eller tilbagetrækning af samtykket (hvis givet til fremtidige rekrutteringer).
  • Med henblik på overholdelse af fx anti-korruptionsregler opbevarer vi oplysninger i overensstemmelse med lovgivning, som vi er forpligtet til at overholde.
 • Hvem deler vi dine personoplysninger med?

  Vores virksomhed er en del af VELUX-koncernen, som opererer globalt. Vi deler dine personoplysninger inden for VELUX-koncernen, men kun hvis det er nødvendigt for at opfylde det formål, som vi behandler dine personoplysninger til. Alle enheder i VELUX-koncernen har indgået en fælles databehandleraftale og/eller tilsluttet sig en aftale, hvor alle følger de samme procedurer ved behandling af personoplysninger, hvilket sikrer, at det samme sikkerhedsniveau opretholdes i hele koncernen, og fordeler roller og ansvar mellem VELUX-selskaber. Hvis to eller flere virksomheder fungerer som fælles dataansvarlige, er hver af de fælles dataansvarlige forpligtet til selvstændigt at:
  • Være første kontakt for dig.
  • Opfylde de informationsforpligtelser, der er nævnt i artikel 13 og 14 i GDPR.
  • Udøve dine rettigheder i henhold til artikel 15-22 i GDPR.
  • Håndtere meddelelser vedrørende brud på privatlivets fred og klager vedrørende datasikkerhed.
  Vi kan også dele dine personoplysninger med udvalgte tredjeparter, herunder men ikke begrænset til:
  • Forretningspartnere, leverandører og underleverandører, som vi samarbejder med, for at tilbyde dig den bedst mulige service i support- og salgsprocessen, herunder for eksempel logistikudbydere og outsourcet kundeservice.
  • Teknologiudbydere, for eksempel analyse, sporingsteknologier, målretnings- og retargeting-teknologier og søgemaskineudbydere, der hjælper os med forbedring og optimering af vores platforme, samt virksomheder, der leverer hjemmesidesupport og hosting til os.
  • Annoncører og annoncenetværk, der bruger data til at udvælge og vise relevante annoncer til dig og andre, hvis du har givet dit samtykke.
  • Sociale netværkssider såsom Facebook, Instagram og Google, hvis det kræves, ved databehandling til markedsføringsformål og baseret på dit samtykke.
  • Med andre parter for at garantere vores kunders sikkerhed, for at beskytte vores rettigheder og ejendom, for at imødekomme juridiske processer eller i andre tilfælde, hvor vi i god tro mener, at delingen er påbudt ved lov.
  • Virksomheder i VELUX-koncernen eller tredjeparter, der driver digitale platforme og værktøjer på vegne af vores virksomhed med henblik på at levere tjenester forbundet med vores aktiviteter (f.eks. pointindsamlingsprogrammer, cashback-kampagner, lodtrækninger og uddannelse). 
  • Når vi samarbejder med eksterne tjenesteudbydere, indgår vi en databehandleraftale, hvis det er relevant. Det er forbudt for disse tjenesteudbydere at anvende dine personoplysninger til andre formål end dem, vi har efterspurgt, eller som loven foreskriver. 
  Når vi samarbejder med eksterne tjenesteudbydere, indgår vi en databehandleraftale, hvis det er relevant. Det er forbudt for disse tjenesteudbydere at anvende dine personoplysninger til andre formål end dem, vi har efterspurgt, eller som loven foreskriver.

  Overførsel til tredjelande
  I nogle tilfælde kan vi også overføre personoplysninger til virksomheder i såkaldte 'tredjelande', som er lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvis vi gør det, sørger vi for at beskytter oplysningerne og overfører kun, hvis en af følgende betingelser gælder:
  • Der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i det pågældende land, som fastlagt af Europa-Kommissionen, eller
  • Virksomheden er certificeret i henhold til EU - U.S. Data Privacy Framework
  • Vi anvender standardkontraktklausuler (EU-modelklausuler) godkendt af Europa-Kommissionen samt yderligere supplerende foranstaltninger til regulering af dataoverførslen.
 • Datasikkerhed

  Sikkerheden, integriteten og fortroligheden af dine personoplysninger er vigtigt for os. Derfor har vi implementeret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedstiltag, der er designet til at beskytte dine personoplysninger imod uautoriseret adgang, offentliggørelse og ændringer. Fra tid til anden gennemgår vi vores sikkerhedsprocedurer for at tage højde for relevante nye teknologier og metoder. Vær venligst opmærksom på, at der på trods af vores allerbedste bestræbelser ikke er nogen sikkerhedstiltag, der er perfekte eller uigennemtrængelige.
 • Dine privatlivsrettigheder

  GDPR giver dig som registreret følgende rettigheder med hensyn til de personoplysninger, vi opbevarer om dig:

  Dine rettigheder Juridisk grundlag Uddybning
  Adgang til dine data GDPR, artikel 15 Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt VELUX behandler personoplysninger vedrørende dig, og i så fald har du ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi har behandlet.
  Anmod om berigtigelse GDPR, artikel 16 Du har til enhver tid ret til at anmode om berigtigelse af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, vi måtte behandle om dig.
  Anmod om sletning GDPR, artikel 17 Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger afhængigt af behandlingsaktiviteten og under visse omstændigheder, før vi normalt vil være forpligtet til at indstille behandlingen.
  Anmod om begrænsning af behandlingen GDPR, artikel 18 Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen, hvilket betyder, at du kan anmode om, at VELUX begrænser brugen af dine personoplysninger under visse omstændigheder.
  Dataportabilitet GDPR, artikel 20 Under visse betingelser har du ret til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et maskinlæsbart format.
  Retten til indsigelse GDPR, artikel 21 Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi behandler personoplysninger i VELUX, kan du sende dine indsigelser til VCprivacy@velux.com. Hvis der indgives en klage, skal navn og kontaktoplysninger på klager opgives til VELUX. 


  Hvis du har spørgsmål vedrørende de specifikke personoplysninger, vi behandler eller opbevarer om dig, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte VCprivacy@velux.com.

  Vi svarer på din anmodning om at udøve dine rettigheder inden for én måned, men vi forbeholder os retten til at forlænge denne periode med to måneder. Hvis vi forlænger svartiden, giver vi dig besked inden for én måned efter din anmodning.

  Hvis du mener, at vi ikke har behandlet klagen tilfredsstillende, kan du indsende en klage til dit lokale datatilsyn. Du finder kontaktoplysningerne for dit nationale datatilsyn på European Data Protection Boards website: www.edpb.europa.eu.
  GDPR giver dig som registreret følgende rettigheder med hensyn til de personoplysninger, vi opbevarer om dig:

  Dine rettigheder

  Adgang til dine data
  Juridisk grundlag GDPR, artikel 15
  Uddybning

  Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt VELUX behandler personoplysninger vedrørende dig, og i så fald har du ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi har behandlet.

  Anmod om berigtigelse
  Juridisk grundlag GDPR, artikel 16
  Uddybning

  Du har til enhver tid ret til at anmode om berigtigelse af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, vi måtte behandle om dig.

  Anmod om sletning
  Juridisk grundlag GDPR, artikel 17
  Uddybning Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger afhængigt af behandlingsaktiviteten og under visse omstændigheder, før vi normalt vil være forpligtet til at indstille behandlingen. ssing.
  Anmod om begrænsning af behandlingen
  Juridisk grundlag GDPR, artikel 18
  Uddybning

  Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen, hvilket betyder, at du kan anmode om, at VELUX begrænser brugen af dine personoplysninger under visse omstændigheder.

  Dataportabilitet
  Juridisk grundlag GDPR, artikel 20
  Uddybning Under visse betingelser har du ret til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et maskinlæsbart format.
  Retten til indsigelse
  Juridisk grundlag GDPR, artikel 21
  Uddybning Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi behandler personoplysninger i VELUX, kan du sende dine indsigelser til VCprivacy@velux.com. Hvis der indgives en klage, skal navn og kontaktoplysninger på klager opgives til VELUX.

  Hvis du har spørgsmål vedrørende de specifikke personoplysninger, vi behandler eller opbevarer om dig, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte VCprivacy@velux.com.

  Vi svarer på din anmodning om at udøve dine rettigheder inden for én måned, men vi forbeholder os retten til at forlænge denne periode med to måneder. Hvis vi forlænger svartiden, giver vi dig besked inden for én måned efter din anmodning. Hvis du mener, at vi ikke har behandlet klagen tilfredsstillende, kan du indsende en klage til dit lokale datatilsyn. Du finder kontaktoplysningerne for dit nationale datatilsyn på European Data Protection Boards website: www.edpb.europa.eu.
 • Ændringer i denne meddelelse om databeskyttelse fra VELUX

  Fra tid til anden kan vi ændre denne meddelelse om databeskyttelse for at imødekomme de nyeste teknologier, branchepraksisser, lovkrav eller af andre årsager. Vi offentliggør til enhver tid den nyeste version på vores digitale platforme. Vi anbefaler derfor, at du læser meddelelsen om databeskyttelse med jævne mellemrum. 

  Denne meddelelse om databeskyttelse blev sidst opdateret i maj 2023.