Fra tekstilfabrik til læringsmiljø


Af VELUX Commercial
Ryparken Lille Skole med VELUX ovenlysmoduler
Ryparken Lille Skole med VELUX ovenlysmoduler

Ryparken Lille skole ligger i København i en tidligere tekstilfabrik fra det sidste århundrede. I årevis led skolen og dens brugere under bygningens dårlige stand, indtil skolebestyrelsen traf beslutning om at søsætte et større renoveringsarbejde i starten af 2010erne.

Renoveringen indebar blandt andet udskiftningen af de gamle enkeltlags ovenlysvinduer til 85 faste og 12 oplukkelige VELUX ovenlysmoduler med 3-lags ruder.

eBook: Byg Bedre Skoler: 6 Designelementer, der Hjælper Børns Indlæring

Fik det bedste ud af forholdene

Alderen var begyndt at sætte sine tydelige spor på den gamle omdannede tekstilfabrik. Taget lækkede, og forbruget af energi til opvarmning af bygningen var bogstaveligt steget til langt op over skorstenen.

Nedrivning var ikke en mulighed, det ville blive for dyrt, og i øvrigt er dette tidstypiske byggeri bevaringsværdigt. Derfor besluttede man sig i stedet for at modernisere bygningen og samtidig forbedre skolens indeklima med mere dagslys, friskere luft og bedre mulighed for at styre temperaturen.

Det tog ikke arkitekterne lang tid at vende blikket mod himmelen for at få øje på den nye vision for skolen. Det ikoniske shedtag med de mørkt overmalede, nordvendte glas blev den oplagte mulighed for at slå flere fluer med et smæk.

Behagelige temperaturer og mindre CO₂ hele året

I et sæsonpræget klima som Danmarks kan det være en særlig udfordring at sikre et komfortabelt indeklima. Uden nok vinduer og andre kanaler til udluftning kan temperaturen blive meget høj om sommeren, mens mangel på ventilation kan føre til et højt CO₂-niveau og ringe luftkvalitet året rundt.

Ryparken Lille Skole, Denemarken

Ryparken Lille Skole, Denemarken.

Er der omvendt for mange vinduer, kommer bygningens brugere let til at fryse i de kolde vintermåneder – selvfølgelig med mindre vinduerne er ordentligt isoleret. Det er en af udfordringerne for arkitekter, der arbejder i klimaer med omskiftelige årstider: Hvordan skaber man et godt indeklima, samtidig med at man sikrer adgang til tilstrækkeligt dagslys hele året?

En central komponent er selvfølgelig ordentlige varmeisolerede vinduer og 2-lags ruder som det absolutte minimum i ovenlys. De eksisterende enkeltlags vinduer i Ryparken Lille skole var som én stor kuldebro, der fik varmen til næsten at bløde fra taget.

De meget effektive varmeegenskaber i de nye 3-lags VELUX ovenlysmoduler betød at rigeligt med sollys om vinteren ikke længere førte til styrtdykkende temperaturer og tårnhøje varmeregninger.

Frisk luft gennem taget

solering er kun en del af historien. For at opretholde et lavt CO₂-niveau og behagelige temperaturer om sommeren er det nødvendigt med adgang til frisk luft. Det gælder især i en bygning som Ryparken Lille skole, hvor mængden af facadevinduer er begrænset. For at opnå effektiv ventilation i klasseværelserne var et af projektets hovedmål at skabe et stort areal med udluftning.

VELUX ovenlysmoduler sikrer den optimale ventilation i projektet med installeringen af 12 oplukkelige moduler. De gør det muligt at justere niveauerne for ventilation, samtidig med at elevernes komfort, helbred, trivsel og ydeevne forbedres.

Ryparken Lille Skole, Denemarken

Ryparken Lille Skole, Denemarken.

Faktisk er det muligt at lade 50 % af VELUX ovenlysmoduler være oplukkelige. Alle moduler ser identiske ud, når de er lukket, så det er på ingen måde nødvendigt at gå på kompromis med designet.

Ydermere kan de oplukkelige moduler betjenes automatisk. Den type moduler er især en fordel at bruge på en skole som Ryparken Lille skole, hvor timer og frikvarterer finder sted med helt faste intervaller. Det betyder, at der kan laves et skema for ventilationen fra ovenlysene. De arbejder sammen med CO₂-sensorer, så vinduerne automatisk åbner i frikvartererne, hvis der er brug for frisk luft.

Automatiske oplukkelige moduler skaber også et bedre indeklima med mindre CO₂, færre luftpartikler og bedre naturlig afkøling i de varmere sommermåneder.

"Vi er vældig glade for resultatet. Skolen er blevet en meget bedre arbejdsplads med et bedre miljø for alle,” siger Mette Lisbjerg Jensen, rektor på Ryparken Lille Skole.

Dårlig luftkvalitet påvirker børns ydeevne

Undersøgelser har vist, at dårlig luftkvalitet i klasseværelset reducerer børns boglige præstationer, mens god luftkvalitet forbedrer dem.

"Vores dejlige skole havde brug for en kærlig hånd, ikke bare for at forlænge selve bygningens levetid men også for at sikre at skolen er et rart sted at være for både børn og ansatte.” - Mette Lisbjerg Jensen, rektor

Relaterede artikler

Hessenwaldschule med VELUX Ovenlysmoduler

Der er ingen tvivl om, at den rumlige udformning af klasseværelser kan have såvel positiv som negativ betydning for elevernes læring. Et af de mest centrale forhold er den termiske komfort, hvilket forskning gennem flere årtier også har vist.

Hessenwaldschule

Præcis som med grøden i det velkendte eventyr “Guldlok og de tre bjørne”, bør temperaturen i klasseværelset heller ikke være for kold eller for varm - blot lige tilpas.

VELUX modulære ovenlysvinduer forsyner Exeter College med dagslys

Vidste du, at ordentligt udformede klasseværelser har væsentlig indflydelse på de boglige præstationer? Undersøgelser har vist, at forbedring af de fysiske forhold i et klasseværelse kan styrke indlæringen blandt elever.

Naturligt dagslys med VELUX ovenlysmoduler, René Guest school group, Frankrig

En vigtig funktion for en bygning er at beskytte miljøet indenfor mod uønsket støj udefra. Lydisolering er en vigtig parameter for alle bygningskomponenter, da støj kan have negativ effekt på sundhed, humør og indlæringsevne.

Ovenlysmodulløsning med lysbånd 5-30˚ –Hessenwaldschule, Weiterstadt, Frankfurt, Tyskland

Ordentligt udformede klasseværelser kan medvirke til at styrke elevers boglige præstationer. En afgørende faktor er et godt akustisk miljø. I denne artikel ser vi nærmere på, hvad støj i klasseværelser egentlig betyder og hvordan arkitekter og designere kan minimere de negative konsekvenser af støj.

Børn i et klasseværelse med en masse dagslys

Når skolebørn oplever en følelse af ejerskab over deres klasseværelse, fremmes deres selvværd og ansvarsfølelse. Samtidig forbedres deres faglige fremgang.