Ombygningen af en skole ved hjælp af masser af dagslys


Af VELUX Commercial
Ovenlysmodulløsning med nordlys 40-90˚ – Sågbäcksgymnasiet, Huddinge, Sverige
Sågbäcksgymnasiet - Et lyst og inspirerende læringsmiljø. Photo: STAMERS KONTOR

I 2012 endte mere end 10 års debat, da lokale myndigheder vedtog en plan om at renovere en ældre erhvervsskole i Huddinge i Sverige. Skolen, der oprindeligt blev opført i 1961, repræsenterede klassisk arkitektur fra 60´erne og var af høj kvalitet.

Imidlertid havde 50 års brug sat sine spor, og da man enedes om at gennemføre renoveringen, inkluderede det også udskiftningen af mere end 100 gamle ovenlys.

Ikonisk industriel stil var oplagt til ovenlys

Et af Sågbäcksgymnasiets karakteristika er bygningens shedtag. Det klassiske træk fra den industrielle tidsalder blev hurtigt omdrejningspunktet for ORIGO Arkitekter, der stod bag ombygningen. Åsa Machado forklarer: “Loftet under shedtaget og ovenlysets muligheder var centrale i vores planer, det indså vi meget tidligt. Vi besluttede os for at give hele skolen adgang til bygningens største kvalitet, som vi ser den.”

Ovenlysmodulløsning med nordlys 40-90˚ – Sågbäcksgymnasiet, Huddinge, Sverige

Sågbäcksgymnasiet. VELUX ovenlysmoduler. Photo: STAMERS KONTOR

Shedtaget giver mulighed for, at fire bånd af nordvendte ovenlys kan lede dagslys ind i bygningen. Hvor de gamle ovenlys havde matteret glas med lysdæmpende effekt og meget ringe energimæssig ydeevne, vil de nye vinduer kunne understøtte og nære det nye fællesområde med rigeligt dagslys, ventilation og et optimalt energiforbrug.

"Lyset giver energi. Eleverne tror ikke rigtigt på det, men det gør det virkelig." Eva Källen, lærer

Som leder af en erhvervsskole skal man investere i sine studerende

Skoleleder Hans Almgren beskriver skolen som “en solid klassisk og modernistisk bygning”, og han er glad for, at der under renoveringen blev taget højde for æstetikken i den oprindelige arkitektur. “De har formået at bevare noget, som er en del af skolens sjæl – kvaliteten fra 60´erne,” siger han.

Skolens leder er især glad for måden, det nye centrale område med det dominerende shedtag fungerer på og med gentænkningen af bygningens originale æstetik, hvor lofternes potentialer bliver udnyttet fuldt ud.

“Ovenlysene var afgørende for den positive forandring. Arkitekterne tilstræbte under hele processen at åbne bygningen, slippe dagslys ind og skabe visuel dybde. Vi har ingen døde eller mørke kroge.”

Ovenlysmodulløsning med nordlys 40-90˚ – Sågbäcksgymnasiet, Huddinge, Sverige

Sågbäcksgymnasiet - Et lyst og inspirerende læringsmiljø. Photo: STAMERS KONTOR

Hans Almgren er meget bevidst om betydningen af at skabe læringsmiljøer, der både er inspirerende og afspejler respekt. En erhvervsskole er altid i farezonen for at blive betragtet som det andet-bedste valg, erkender han, og derfor er de fysiske omgivelser så vigtige.

“Det er sikkert rigtigt, at erhvervsuddannelserne ikke nyder høj anseelse, men vi ønsker at være de bedste på området. Vores elever er vigtige, og vi ønsker, at de skal kunne trives i et rart og behageligt miljø. Det påvirker deres selvtillid og deres lyst til at lære.”

Aktiviteten stiger i et lyst og rummeligt miljø

Inde i bygningen er forandringerne tydelige. Men hvor det gamle, brune, armerede glas i de tidligere ovenlysvinduer kastede et skummelt lys over skolens arealer, har det nye gennemstrømmende dagslys fuldstændigt forandret miljøet med en mærkbar stigning i elevernes aktivitetsniveau til følge.

“En skole med selvtillid giver eleverne en følelse af stolthed og identitet. Og hvor er vores elever dog stolte.” - Eva Källen, lærer

ebook - Bygningsovervejelser ved kommerciel ovenlysrenovering

Related articles

Før- og efterbilleder af en renovering med anvendelse af ovenlysmoduler.

Der er flere faktorer, der påvirker succesen af renoveringsprojekter for kommercielle ovenlysløsninger. Fra valg af den rette dagslysløsning til at få korrekt tekniske rådgivning og installationssupport samt løbende service og vedligeholdelse. Tidsplanerne er ofte stramme, så det er nyttigt at have en ovenlysproducent involveret, som kan tilbyde support, viden og teknisk ekspertise for at sikre, at renoveringsprojektet gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.

Før- og efterbilleder af et ovenlys set indefra i et renoveringsprojekt i Schweiz.

Når man vælger ovenlysløsninger som en del af et renoveringsprojekt, spiller forståelsen af bygningens funktionalitet en vigtig rolle i beslutningsprocessen. Ved at identificere de faktorer, der påvirker design, specifikation og installation, kan man træffe bedre beslutninger.