Domex og Vitral er en del af VELUX Commercial, og det er med stor glæde, at vi nu byder dig velkommen på vores nye fælles website. Her har vi samlet vores fælles portefølje af dagslysløsninger til offentlige, industrielle og kommercielle bygninger.

Hvilke områder inden for dagslysdesign omfatter EN 17037?

VELUX ovenlys moduler med rullegardiner

Den nye europæiske standard for dagslysdesign omfatter fire forskellige områder:

  • Dagslystilgang i rum
  • Vurdering af udsyn til omgivelser
  • Adgang til sollys
  • Reduktion af blænding.

Nogle designere har muligvis allerede kendskab til at designe med dagslys in mente, men de andre tre designaspekter udvider standardens anvendelsesområde betydeligt. Dette blogindlæg giver et overblik over disse fire områder som en introduktion til indholdet af standarden.

Dagslystilgang i rum

Tilførsel af dagslys, eller belysningsniveauer, giver brugerne mulighed for at udføre opgaver og har indvirkning på sandsynligheden for, om der er behov for at tænde kunstig belysning. Vurderingen kan ske enten via klimabaseret modellering eller dagslysfaktorberegninger.

Vurdering af udsyn til omgivelser

Personer inde i bygninger bør have udsyn til udendørsomgivelserne. EN 17037 giver anbefaling til udsyn til omgivelser i henhold til vinduesåbningens bredde, afstand til omgivelser, samt indholdet af hvad man ser ud på (himmel, landskab/bymiljø og jord).

Udsigten bør være klar og i neutrale farver. Bredden af vinduesåbningerne kan fastlægges ved hjælp af en detaljeret eller forenklet metode. Til vurderingen af henholdsvis den udvendige afstand og antallet af lag er der kun én metode.

eBook: Vejledning til dagslys og EN 17037

Adgang til sollys

Beregningen af adgang til sollys er en kvalitet- og komfortfaktor for personer i boliger, børneinstitutioner og sengeafsnit på hospitaler. Den daglige eksponering af sollys kan bestemmes ved detaljeret beregning eller ved hjælp af tabelværdier.

Reduktion af blænding

Som navnet antyder, handler reduktion af blænding om at reducere risikoen for, at personer i bygningen udsættes for generende blænding, især dem, der ikke kan vælge, hvor de vil sidde. Der bruges en detaljeret beregning til at vurdere ubehagsblænding, samt en tabel med standardværdier til valg af solafskærmningsløsninger, der sikrer at blænding fra vinduer reduceres.

Hvordan måles design af dagslystilgang?

For at give arkitekter og designere fleksibilitet og samtidig gøre standarden anvendelig og forståelig er der i EN 17037 fastsat minimumsniveauer, der bør opnås på hvert af disse fire områder. Ud over minimumsanbefalingen angives også to yderligere niveauer: mellem og højt. Man bør følge minimumsniveau, men kan vælge at være mere ambitiøs. Der er en forenklet og en detaljeret metode til vurdering af hvert designområde.

VELUX Commercial er specialiseret i at tilbyde dagslysløsninger til erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Kontakt os for at finde ud af, hvordan vores ovenlys kan forbedre dagslyset i dit projekt. Find ud af mere om, hvorfor standarden blev udarbejdet, og hvilke bygningstyper den omfatter.

Internal view of atrium rooflight at UK Hydrographic Office

Atrium lysbånd/rytterlys hos UK Hydrographic Office - se reference case