Hvilke bygningstyper gælder EN 17037 for?


 VELUX ovenlysmoduler i Glenpark Early Years skole
VELUX ovenlysmoduler i Glenpark Early Learning Centre skole

Den nye europæiske standard for dagslysdesign i bygninger, EN 17037, er skrevet, så den kan anvendes på enhver bygning. De designområder, der er omfattet af standarden, og fleksibiliteten for designerne til at vælge, hvilket niveau der ønskes, betyder, at de indvendige rum kan designes, så de passer til de tilsigtede aktiviteter.

Den nye europæiske standard for dagslysdesign i bygninger, EN 17037, er skrevet, så den kan anvendes på enhver bygning. De designområder, der er omfattet af standarden, og fleksibiliteten for designerne til at vælge, hvilket niveau der ønskes, betyder, at de indvendige rum kan designes, så de passer til de tilsigtede aktiviteter. 

Standarden er således ikke begrænset til nye bygninger. I forbindelse med renovering og/eller ombygning af en eksisterende bygning indeholder EN 17037 midlerne til at vurdere de eksisterende åbninger med hensyn til dagslys, sollys, blænding og udsyn i forhold til den påtænkte anvendelse og til at træffe bedre beslutninger om ændringer i bygningsmaterialet.

eBook: Vejledning til dagslys og EN 17037

Henviser EN 17037 til specifikke bygningstyper?

Afsnit 5.3 beskriver vurdering af eksponering for sollys og er den eneste del af standarden, der giver bygningsspecifik vejledning. Her står der, at mindst ét opholdsrum i boliger, sengeafsnit på hospitaler og legerum i børneinstitutioner bør have minimumsniveauet for eksponering for sollys.

Børn der leger under atrium ovenlys, Gebhardschule

Børn der leger under atrium ovenlys, Gebhardschule

Kræver EN 17037 specifikke belysningsniveauer?

Med hensyn til leveringen af dagslys anvendes der i standarden kun belysningsniveauerne minimum, mellem og højt, hvilket er en af dokumentets karakteristiske egenskaber. Der specificeres ikke niveauer for bestemte opgaver eller bygningsanvendelser.

Minimumsniveauet på 300 lux er baseret på en række undersøgelser og er blevet beskrevet som passende belysning til længerevarende kontorarbejde og som det niveau, hvor sandsynligheden for, at der tændes elektrisk belysning, er lav. Belysningsniveauerne for kunstig belysning har også en tærskel på 300 lux.

Dermed er designeren fri til at sigte mod højere niveauer, hvor visse bygningsanvendelser kræver det, og hvor det er specificeret i vejledninger til den pågældende bygningstype.

VELUX Commercial er specialiseret i at tilbyde dagslysløsninger til erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Kontakt os for at finde ud af, hvordan vores produkter kan forbedre dagslyset i dit projekt, eller for at få flere oplysninger om, hvorfor denne standard blev udarbejdet.

Relaterede artikler

Modulære ovenlys i DSV's hovedkontor, Danmark

Den nye europæiske standard EN 17037 omhandler dagslys i bygninger. Den blev udgivet i slutningen af 2018 og er den første europæiske standard, der udelukkende har fokus på design og tilførsel af dagslys i bygninger.

Ovenlys moduler med persienner

Den nye europæiske standard for dagslysdesign omfatter fire forskellige områder: dagslystilgang i rum, vurdering af udsyn til omgivelser, adgang til sollys, reduktion af blænding.