AOV ovenlys beskytter personer i bygningen i tilfælde af brand


Udskiftning af ovenlys på Messe Karlsruhe med massive åbningsklapper.
Udskiftning af ovenlys på Messe Karlsruhe med massive åbningsklapper.

Røg- og brandventilation (AOV) er en vigtig del af designet af kommercielle bygninger. Ovenlys kan specificeres med AOV for at give ekstra sikkerhed i tilfælde af en ulykke. Hvis en brand bryder ud, udleder ovenlys med AOV hurtigt røgen. Dette er med til at bevare ilten og synligheden for personer I bygningen, så de kan forlade den hurtigst muligt.

Hvordan fungerer AOV-ventilation?

AOV-ovenlys åbner automatisk for at udlede røg i tilfælde af brand og beskytter bygningens indre mod at brase sammen når varmen forsvinder.

Hvordan kan røg- og brandventillation indarbejdes i designet af kommercielle bygninger?

I tilfælde af brand gør AOV ovenlys det muligt, at udlede røg og varmegasser ud af bygningen igennem princippet med termisk opdrift som opstår når ovenlys åbnes. Dette skaber et røgfrit lag i den lavere del af bygningen og giver en synlighed, der bidrager til at bevare ilten og hjælpe personer med at forlade bygningen så sikkert som muligt.

AOV ovenlys kan konfigureres til automatisk at åbne på mindre end 60 sekunder for at fjerne giftstoffer, forurenende stoffer, røg og reducere varmen i tilfælde af brand.

AOV ovenlys er designet og testet i overensstemmelse med EN 12101, og der findes både pneumatisk og elektrisk drevne løsninger. Det er multifunktionelle dagslysløsninger, der også kan give komfortventilation samt naturligt lys. Desuden kan de give sikker adgang til taget for vedligeholdelsespersonale og omfatte beskyttelse mod nedstyrtning.

Er AOV-ovenlyssystemer automatiske?

Elektriske og pneumatiske AOV-ovenlys åbner automatisk, når der registreres røg. Pneumatiske anordninger garanterer en sikker åbning, da de fungerer uafhængigt af bygningens strømforsyning. Elektriske anordninger kan også garantere en sikker åbning, da de fungerer sammen med en strømforsyning, der har et 72 timers batteribackup i tilfælde af strømsvigt.

Kan ovenlys til røg- og varmeudsugning bestilles i forskellige former og størrelser?

AOV ovenlys kræver specifikationer og er ikke inkluderet som en del af et standardovenlys. De kan dog bygges i forskellige længder og bredder, så de passer til et specifikt projekts behov.

Standard- og skræddersyede størrelser giver designfleksibilitet, så de passer til kravene i alle byggeprojekter, og der findes termisk brudte rammeprofiler for at reducere risikoen for kondensvand. Der tilbydes også ovenlysåbninger med massivt låg og polycarbonat samt glas- og isolerede aluminiumsdæksler for at sikre holdbarhed og ekstra beskyttelse.

Som en del af en AOV-installation til ovenlys tilbydes service og vedligeholdelse fra vores tekniske eksperter for at sikre, at ovenlysene fungerer optimalt.

Messecenteret Messe Karslruhe i Tyskland valgte, at udskifte 352 AOV-dobbelte ovenlys med 230-volt elektriske ovenlys for at tilpasse sig til de lovmæssige standarder for messecentre og sætte sikkerheden i højsædet. Et tidligere pneumatisk system fungerede ved hjælp af CO2, og en stor mængde blev frigivet under vedligeholdelse. Det elektriske system er mere miljøvenligt. Den årlige vedligeholdelse af AOV-daglyset sikrer, at over 800 000 årlige besøgende kan nyde begivenheder og konferencer i sikkerhed.

Besøg os for at få mere at vide om vores AOV ovenlys, der er tilgængelige til kommercielle byggeprojekter.

Design guide til daglysløsninger

Relaterede artikler

Ovenlys med naturlig ventilation på Strawberry Field Cafe

Ventilation er med til at skabe til en god indendørs luftkvalitet ved at fjerne kuldioxid og uønskede forurenende stoffer og samtidig tilføre frisk luft. Vi tilbringer 90 % af vores tid inden døre, men med den rette designstrategi kan vores trivsel og komfort forbedres takket være mekanisk, naturlig og hybrid ventilation. De ekstra fordele ved implementering af en ventilationsstrategi i den kommercielle bygning omfatter en forbedring af vores produktivitet, koncentration og præstationsevne.

Atrium med ventilerende ovenlys

Uden en ventilationsstrategi kan der forekomme overophedning i kommercielle bygninger, især i rum med øget intern opvarmning fra maskineri, brugere eller elektronik eller mangel på solafskærmning på varme dage. Naturlig ventilationskøling forbedrer den termiske komfort i kommercielle bygninger ved at tilføre udeluft på det rette tidspunkt og i den rette mængde. Dette nedkøler de indendørs områder, reducerer opvarmningen og giver bygningens brugere et behageligt indemiljø til arbejde, studier eller fritid.

Børnehave i Aarup med VELUX Ovenlysmoduler

Dårlig indendørs luftkvalitet, kan ikke alene forringe elevers overordnede præstationer og evne til at koncentrere sig betragteligt, det kan også føre til øget fravær som følge af sygdom. Tilstrækkelig ventilation er derfor nødvendig, når man vil designe klasseværelser, hvor elever skal trives. Dårlig indendørs luftkvalitet påvirker ikke blot elevers evne til at koncentrere sig i klasseværelset. Det kan også skade deres overordnede helbred.