Transforming spaces into favourite places

Design med dagslys og frisk luft

Transformerer rum med dagslys og frisk luft for at forbedre sundhed, velvære og produktivitet.

VELUX Commercial Transforming Spaces, mand på fabrik
Optimale niveauer af dagslys i en travl fabrik via ovenlys

Bygningers energiomkostninger og menneskers sundhed er i øjeblikket to meget relevante emner. Hvordan kan man holde varmen med tårnhøje energipriser? Hvordan forebygger man skimmelsvamp og relaterede sundhedsskadelige problemer i underopvarmede rum? Og hvordan forhindrer man overførsel af luftbåren virus? En del af løsningen består i at lukke dagslys og frisk luft ind i bygningen.

I dag tilbringer vi mennesker 90 % af tiden indendørs, og det meste af tiden om dagen befinder vi os uden for vores hjem, i skoler, på kontorer, industriarbejdspladser, sportsanlæg eller butikker.

Det gør et sundt indeklima i kommercielle, offentlige og industrielle bygninger vigtigere end nogensinde før. Når man overvejer renovering eller planlægger nybyggeri, kan ovenlysvinduer gøre en reel forskel og forvandle bygninger til inspirerende, sunde og produktive rum ved at bringe dagslys og frisk luft ind.

Flere undersøgelser viser, at dagslys kan have en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet og endda forbedre præstationsevnen. Medarbejdere i kontor-, industri- og butiksbygninger kan øge deres ydeevne og produktivitet med op til 15 % med bedre dagslysforhold. Derudover skaber dagslys og frisk luft også et behageligere arbejdsmiljø, hvilket resulterer i lavere sygefravær.

Andre undersøgelser viser, at omgivelser med dagslys kan føre til bedre indlæring. Faktisk opnår elever i klasseværelser med de bedste dagslysforhold op til 18 % højere resultater i prøver end elever i klasseværelser med mindre dagslys.

Når det gælder indendørs luftkvalitet, har store forskningsundersøgelser om den mentale ydeevne hos mennesker i kontorbygninger og skoler vist, at dårlig luftkvalitet reducerer ydeevnen, mens god luftkvalitet forbedrer den.

Dagslys som et vigtigt designparameter

Da den internationale arkitekt- og ingeniørvirksomhed Sweco planlagde deres nylige flytning til et nyt kontor i en renoveret fabriksbygning, var adgang til dagslys et vigtigt designparameter. Projektet omfattede en udskiftning af ovenlys for at optimere dagslyset og give frisk luft.

Anders Lyhne

Kreativ direktør hos Sweco

Vi ønskede, at alle vores medarbejdere skulle arbejde sammen under ét tag, i ét åbent rum. Vores forståelse for, hvordan dagslyset kommer ind i et rum, har gjort det muligt for os at skabe et kontormiljø, hvor alle medarbejdere føler sig forbundet med dagslyset. Dette var et primært mål og fokus under renoveringen. I dag er dagslyset en daglig fornøjelse for alle medarbejdere på kontoret

Udskiftningen af ovenlys på Swecos kontor reducerede også behovet for kunstig belysning ved at give optimalt dagslys.
På Swecos kontor er medarbejderne mere produktive med dagslys - se reference

Forbedring af koncentration og indlæring med dagslys

På Grøndalsvængets Skole i Danmark spillede dagslys og frisk luft også en vigtig rolle i et nyligt udvidelses- og renoveringsprojekt. Den forbedrede adgang til dagslys og frisk luft gennem ventilerende ovenlys gjorde straks en positiv forskel for elever og lærere ifølge skolens rektor Kristoffer Gregersen.

Kristoffer Gregersen

Rektor, Grøndalsvængets Skole

Vi ønsker at skabe det bedste miljø for undervisning og indlæring, så når jeg går rundt på skolen, glæder det mig at se folk glade. Med tilstedeværelsen af dagslys og et godt indeklima har vi et skolemiljø, hvor alle kan yde deres bedste

VELUX Commercial Transforming Spaces, børn i gymnastiksalen
Unge elever nyder sport og fritid på Grøndalsvængets Skole med modulære ovenlysvinduer - se reference

På Grøndalsvængets Skole betød dagslyset gennem taget også mindre afhængighed af kunstig belysning. Samtidig reducerede den indbyggede naturlige ventilation behovet for mekanisk ventilation og bidrog til at sænke kuldioxidniveauet. På denne måde reducerede dagslyset og den naturlige ventilation energiforbruget og bidrog til skolens bæredygtighedsmål.