Domex og Vitral er en del af VELUX Commercial, og det er med stor glæde, at vi nu byder dig velkommen på vores nye fælles website. Her har vi samlet vores fælles portefølje af dagslysløsninger til offentlige, industrielle og kommercielle bygninger.

VELUX Daylight Visualizer

Et gratis, professionelt simuleringsværktøj til analyse af dagslysforhold i bygninger

VELUX Daylight Visualizer hjælper arkitekter og ingeniører med at analysere og dokumentere dagslysniveauet i en bygning, inden den opføres. Daylight Visualizer går længere end de almindelige anvendte programmer til 3D-visualisering, idet værktøjet giver mulighed for at simulere og måle dagslysniveauer nøjagtigt i de indvendige rum, hvor de fleste andre programmer kun genererer billeder uden oplysninger om dagslysniveauet i de enkelte rum. Du kan bruge Daylight Visualizer til at:

  • Beregne dagslysfaktor
  • Evaluere kravene fra dagslysbestemmelserne i henhold til den nye europæiske standard for dagslys i bygninger – EN 17037
  • Oprette eller importere 3D-modeller
  • Udføre luminans- og illuminanssimuleringer under forskellige CIE-himmelforhold (Den Internationale Belysningskommission – Commission Internationale de l´Eclairage) 

Nicolas Roy – arkitekt, VELUX Gruppen. Hvordan understøtter VELUX Daylight Visualizer EN 17037?

VELUX Daylight Visualizer-logo

Simulering af dagslysfaktor

Du kan bruge Daylight Visualizer til at simulere dagslysfaktor (DF) – der ofte bruges som indikator for effektiviteten ved evaluering af dagslysbestemmelser i bygninger. Dagslysfaktoren er et mål for den mængde diffust lys, der er tilgængeligt på forskellige punkter inde i bygningen, i forhold til den mængde diffust lys, der er tilgængeligt uden for bygningen, når himlen er en overskyet. Dagslysfaktorniveauer angives som en procentdel og måles for en planvisning og i arbejdshøjde.
Læs mere om dagslysfaktor på velux.com 

Simulering af dagslysfaktor, der viser effekten af 3 forskellige produktløsninger på dagslyseffektiviteten – skoleprojekt

EN 17037 Dagslys i bygninger

Simulering af dagslysfaktor kan bruges til at evaluere kravene fra dagslysbestemmelserne i EN 17037, der angiver to specifikke mål for dagslysfaktor, der skal opnås over henholdvis 50 % og 95 % af arbejdsområdet. Målene for dagslysfaktor er defineret på baggrund af registrerede klimadata i det enkelte land og angiver et ønsket illuminansniveau for rummet. 

Sådan evalueres EN 17037 med Daylight Visualizer ved hjælp af importerede modeller

Importér 3D-modeller 

Daylight Visualizer kan importere detaljerede 3D-modeller af bygninger fra en lang række CAD/BIM-programmer – herunder Revit, AutoCAD, ArchiCAD og SketchUp – i et af de understøttede filformater: DWG, DXF, SKP og OBJ.

Download vores CAD/BIM-objekter til ovenlysmoduler

Sådan importeres en model fra AutoCAD

Hvordan importeres AutoCAD?

Hvordan importeres ArchiCAD?

Hvordan importeres Revit?

Hvordan importeres ArchiCAD?

Luminans- og illuminanssimuleringer

Med Daylight Visualizer kan du udføre luminans- og illuminanssimuleringer under forskellige CIE-himmelforhold og anvende falske farvekort til at visualisere mængden og fordelingen af dagslys i rummet.

Gengivelse af luminans, når himlen er skyfri, ved hjælp af falske farvekort – skoleprojekt til Hessenwaldschule
Gengivelse af luminans, når himlen er skyfri, ved hjælp af et fotorealistisk billede – skoleprojekt til Hessenwaldschule

Gengivelse af luminans, når himlen er skyfri, ved hjælp af falske farvekort – skoleprojekt til Hessenwaldschule. Se referencen

Gengivelse af luminans, når himlen er overskyet, ved hjælp af falske farvekort – skoleprojekt til Hessenwaldschule
Gengivelse af luminans, når himlen er skyfri, ved hjælp af fotorealistisk billede – skoleprojekt til Hessenwaldschule

Gengivelse af luminans, når himlen er overskyet, ved hjælp af falske farvekort – skoleprojekt til Hessenwaldschule. Se referencen

Validerede simuleringsresultater

Daylight Visualizer kan levere en nøjagtig forudsigelse af dagslysniveauer og udseende i et rum, der oplyses med naturligt lys, inden bygningens design realiseres. Værktøjet har bestået testscenarierne CIE 171:2006 og SBI 2013:26, der fokuserer på naturlig belysning.

CIE 171:2006

Simuleringsresultaterne er blevet valideret af ENTPE (National School of State Public Works) i forhold til testscenarierne for naturlig belysning i CIE 171:2006 Test Cases to Assess the Accuracy of Lighting Computer Programs.

SBI 2013:26

Simuleringsresultaterne er valideret i undersøgelsen – Daylight Calculations in Practice SBI 2013:26 – en undersøgelse af ni programmer til dagslyssimulering med henblik på at vurdere deres evne til at beregne dagslysfaktorniveauer i fem typiske rum.