VELUX Daylight Visualizer

Et gratis, professionelt simuleringsværktøj til analyse af dagslysforhold i bygninger

VELUX Daylight Visualizer hjælper arkitekter og ingeniører med at analysere og dokumentere dagslysniveauet i en bygning, inden den opføres. Daylight Visualizer går længere end de almindelige anvendte programmer til 3D-visualisering, idet værktøjet giver mulighed for at simulere og måle dagslysniveauer nøjagtigt i de indvendige rum, hvor de fleste andre programmer kun genererer billeder uden oplysninger om dagslysniveauet i de enkelte rum. Du kan bruge Daylight Visualizer til at:

  • Beregne dagslysfaktor
  • Evaluere kravene fra dagslysbestemmelserne i henhold til den nye europæiske standard for dagslys i bygninger – EN 17037
  • Oprette eller importere 3D-modeller
  • Udføre luminans- og illuminanssimuleringer under forskellige CIE-himmelforhold (Den Internationale Belysningskommission – Commission Internationale de l´Eclairage) 

Nicolas Roy – arkitekt, VELUX Gruppen. Hvordan understøtter VELUX Daylight Visualizer EN 17037?

VELUX Daylight Visualizer-logo

Simulering af dagslysfaktor

Du kan bruge Daylight Visualizer til at simulere dagslysfaktor (DF) – der ofte bruges som indikator for effektiviteten ved evaluering af dagslysbestemmelser i bygninger. Dagslysfaktoren er et mål for den mængde diffust lys, der er tilgængeligt på forskellige punkter inde i bygningen, i forhold til den mængde diffust lys, der er tilgængeligt uden for bygningen, når himlen er en overskyet. Dagslysfaktorniveauer angives som en procentdel og måles for en planvisning og i arbejdshøjde.
Læs mere om dagslysfaktor på velux.com 

Simulering af dagslysfaktor, der viser effekten af 3 forskellige produktløsninger på dagslyseffektiviteten – skoleprojekt

EN 17037 Dagslys i bygninger

Simulering af dagslysfaktor kan bruges til at evaluere kravene fra dagslysbestemmelserne i EN 17037, der angiver to specifikke mål for dagslysfaktor, der skal opnås over henholdvis 50 % og 95 % af arbejdsområdet. Målene for dagslysfaktor er defineret på baggrund af registrerede klimadata i det enkelte land og angiver et ønsket illuminansniveau for rummet. 

Sådan evalueres EN 17037 med Daylight Visualizer ved hjælp af importerede modeller

Importér 3D-modeller 

Daylight Visualizer kan importere detaljerede 3D-modeller af bygninger fra en lang række CAD/BIM-programmer – herunder Revit, AutoCAD, ArchiCAD og SketchUp – i et af de understøttede filformater: DWG, DXF, SKP og OBJ.

Download vores CAD/BIM-objekter til ovenlysmoduler

Sådan importeres en model fra AutoCAD

Hvordan importeres AutoCAD?

Hvordan importeres ArchiCAD?

Hvordan importeres Revit?

Hvordan importeres ArchiCAD?

Luminans- og illuminanssimuleringer

Med Daylight Visualizer kan du udføre luminans- og illuminanssimuleringer under forskellige CIE-himmelforhold og anvende falske farvekort til at visualisere mængden og fordelingen af dagslys i rummet.

Gengivelse af luminans, når himlen er skyfri, ved hjælp af falske farvekort – skoleprojekt til Hessenwaldschule
Gengivelse af luminans, når himlen er skyfri, ved hjælp af et fotorealistisk billede – skoleprojekt til Hessenwaldschule

Gengivelse af luminans, når himlen er skyfri, ved hjælp af falske farvekort – skoleprojekt til Hessenwaldschule. Se referencen

Gengivelse af luminans, når himlen er overskyet, ved hjælp af falske farvekort – skoleprojekt til Hessenwaldschule
Gengivelse af luminans, når himlen er skyfri, ved hjælp af fotorealistisk billede – skoleprojekt til Hessenwaldschule

Gengivelse af luminans, når himlen er overskyet, ved hjælp af falske farvekort – skoleprojekt til Hessenwaldschule. Se referencen

Validerede simuleringsresultater

Daylight Visualizer kan levere en nøjagtig forudsigelse af dagslysniveauer og udseende i et rum, der oplyses med naturligt lys, inden bygningens design realiseres. Værktøjet har bestået testscenarierne CIE 171:2006 og SBI 2013:26, der fokuserer på naturlig belysning.

CIE 171:2006

Simuleringsresultaterne er blevet valideret af ENTPE (National School of State Public Works) i forhold til testscenarierne for naturlig belysning i CIE 171:2006 Test Cases to Assess the Accuracy of Lighting Computer Programs.

SBI 2013:26

Simuleringsresultaterne er valideret i undersøgelsen – Daylight Calculations in Practice SBI 2013:26 – en undersøgelse af ni programmer til dagslyssimulering med henblik på at vurdere deres evne til at beregne dagslysfaktorniveauer i fem typiske rum.