Certificeret el-installatør ABV/ABA/CE

Projekttegning

Projektering

Ud fra byggetilladelse og brandstrategi/tegninger udarbejdes projektgrundlag med el-tegninger over den pågældende installation til brandventilationen, samt eventuelt tilhørende erstatningsluft.

Installation

I forbindelse med installationen, holdes opstart møde på stedet med elektriker/kunden og projektet gennemgås, samt gældende regler for udførelsen af installationen til brandventilationen.

Dokumentation

Der udarbejdes fuld dokumentation i henhold til DBI´s retningslinje 027

CE-mærkning

Brandventilationsanlæg installeres/udføres under maskindirektivet. Derfor skal der udarbejdes en samlet CE-mærkning/overensstemmelserklæring på alle de komponenter som indgår i brandventilationsanlægget. Under CE-mærkningen udarbejdes en samlet risikovurdering på brandventilationsanlægget med alle de komponenter som indgår i maskinen.

Godkendelse/færdigmelding

Når brandventilationen er færdig installeret, udarbejdes der en færdigmelding til akkrediteret 3 parts inspektions virksomhed, som efterfølgende vil udføre 3 parts inspektions sammen med VELUX Commercial, for den endelige godkendelse af brandventilationen.

VELUX Commercial - DOMEX A/S - ABV Installatør 
Certifikat nr. 027T.041 iht. DBI 001