Domex og Vitral er en del af VELUX Commercial, og det er med stor glæde, at vi nu byder dig velkommen på vores nye fælles website. Her har vi samlet vores fælles portefølje af dagslysløsninger til offentlige, industrielle og kommercielle bygninger.

Certificeret el-installatør ABV/ABA/CE

Projekttegning

Projektering

Ud fra byggetilladelse og brandstrategi/tegninger udarbejdes projektgrundlag med el-tegninger over den pågældende installation til brandventilationen, samt eventuelt tilhørende erstatningsluft.

Installation

I forbindelse med installationen, holdes opstart møde på stedet med elektriker/kunden og projektet gennemgås, samt gældende regler for udførelsen af installationen til brandventilationen.

Dokumentation

Der udarbejdes fuld dokumentation i henhold til DBI´s retningslinje 027

CE-mærkning

Brandventilationsanlæg installeres/udføres under maskindirektivet. Derfor skal der udarbejdes en samlet CE-mærkning/overensstemmelserklæring på alle de komponenter som indgår i brandventilationsanlægget. Under CE-mærkningen udarbejdes en samlet risikovurdering på brandventilationsanlægget med alle de komponenter som indgår i maskinen.

Godkendelse/færdigmelding

Når brandventilationen er færdig installeret, udarbejdes der en færdigmelding til akkrediteret 3 parts inspektions virksomhed, som efterfølgende vil udføre 3 parts inspektions sammen med VELUX Commercial, for den endelige godkendelse af brandventilationen.

VELUX Commercial - DOMEX A/S - ABV Installatør 
Certifikat nr. 027T.041 iht. DBI 001