Lovpligtigt eftersyn

Har du husket det årlige lovpligtige serviceeftersyn?

Bygningsreglementet kræver, at dine brandventilationer årligt bliver efterset. Derfor tilbyder vi dig en VELUX Commercial Serviceaftale, som sikrer at du nemt overholder lovgivningens krav til et eftersyn. 

Med en VELUX Commercial Serviceaftale sikrer du dine brand- og komfortventilationsanlæg på bedst mulig vis og er garanteret en lang række fordele.

 

Serviceeftersyn af ovenlysvinduer