Komfortventilation til PC-ovenlys

Med komfortventilation sikrer du frisk luft og et optimalt indeklima. Se hele vores sortiment af produkter til at optimere indeklimaet.

Manuel og elektrisk komfortventilation

Eksempler på manuel og elektrisk komfortstyring

Tandem spindelopluk, spindelopluk, snekketræk, kædemotor fra KA-serien og kædemotor fra VCD-serien

Åbningssystemer der kun skal anvendes til komfortventilation, er ikke underlagt de samme krav som til brandventilation, hvilket gør dem både mere diskrete og billigere.
Du kan vælge mellem flere forskellige forskellige åbningssystemer:
  • Tandem spindelopluk
  • Spindelopluk
  • Snekketræk
  • 230 volt spindelmotor
  • 230 volt kædemotor
De oplukkelige karme/felter kan forsynes med 230 volt motor til komfortventilation. Derudover kan du få kædemotor med fjernbetjening, manuel oplukke med spindel og betjeningsstang samt snekketræk med snor.

Download nedenstående PDF, der indeholder alle vores produkter til elektrisk komfortventilation.

Oversigt elektrisk komfortventilation

Komfort styrecentral Flex1

Strømforsyning til lastafbryder (LIP 5/6/7) eller 24VCD kædemotorer Flex1 ACDC består af en elektrisk højtydende 230VAC / 24VDC Switchmode Strømforsyning. Det er muligt at montere LIP5, LIP6 eller LIP7 fra det traditionelle Actulux Åbningssystem, som derved kan forsynes med 230VAC. Yderligere kan den også bruges som en 230VAC forsyning til f.eks. 24VDC Kædemotorer HCM, HCV eller HTRW Tandstangsmotorer. I begge tilfælde er det muligt at konfigurere Flex1 ACDC med et RF-modtagermodul #5853 og dermed muliggøre fjernbetjening til brug for komfortventilation og for Actulux Vejrsensorer.

Download materiale (PDF)

Strømforsyning - FLEX1 ACDC

Komfort styrecentral Flex1

Intelligent komfortventilation

Arexa komfortstyring til ovenlysvinduer

Arexa 230 volt

Enkel løsning til 1-zone komfortventilation

Solexa komfortstyring til ovenlysvinduer

Solexa II 230 volt

Enkel løsning til multi-zone komfortventilation

AREXA styrer automatisk åbning og lukning af vinduet/vinduerne i rummet afhængigt af inde- og udetemperaturen således, at det ønskede indeklima opnås. Vinduet/vinduerne åbnes og lukkes trinvis.

Betjeningspanelet har en integreret temperatursensor og på displayet vises både inde- og udetemperaturen.
Betjeningspanelet har vejrdata, alarmmeldinger og driftsform samt taster til manuel betjening og indstilling af automatik.

Det batteridrevne betjeningspanel kommunikerer trådløst med vejrstationen. Dette gør, at systemet er let at installere og velegnet til eftermontage, idet der ikke skal føres kabler til betjeningspanelet.

AREXA kan anvendes til styring af naturlig ventilation i eksempelvis kontorer, indgangspartier og fællesrum, hvor et rum skal have forbedret indeklimaet ved brug af motoriserede vinduer.

Download materiale (PDF)

Arexa 230V-VC-Domex-rev1
Arexa 230v – Komfortstyring

Solexa II er løsningen til din komplette multizonet komfortventilation, og giver mulighed for kontrol af vinduer, gardiner, lys og varme.

Kernen i systemet er Solexa II displayet i kombination med den avancerede vejrstation, der tilsammen giver information om indendørstemperatur, udendørstemperatur, lysniveau, vindhastighed, regn samt solens placering på himlen.

For at Solexa II panelet kan kontrolere systemets komponenter (vinduer, gardiner mm.) skal der monteres en kontrolenhed på komponentens 230V forsyning.

Solexa II panelet kommunikerer da trådløst med disse kontrolenheder for at styre komponenternes funktion. Foruden panelet kan systemet også betjenes via smartphone eller tablet.

Dovnload materiale (PDF)

Komfortstyring - Solexa II 230v

Intelligent komfortstyring – DISK 2.0

Genvejen til et godt indeklima

Med Domex Intelligente Styrings Komfort System (DISK) får du bedst mulig udnyttelse af den naturlige ventilation, og der sikres et optimalt indeklima i dine bygninger.

Som noget nyt understøtter DISK nu KNX bus systemet, hvilket sikrer nem integration med dine eksisterende KNX installationer. Ved hjælp af ønskeværdier for indetemperatur, CO2-niveau og luftfugtighed, samt målinger af udetemperatur, vindhastighed og nedbør, sørger DISK systemet for automatisk og hensigtsmæssig åbning og lukning af dine ovenlys og facadevinduer.

 

DISK kan tilgås fra PC, tablet eller smartphone

DISK-systemet kan styres via en dedikeret touchskærm, men kan også tilgås fra hvilken som helst PC, tablet eller smartphone. Det grafiske interface gør det nemt og overskueligt at se både den ud- og indvendige status på klimaet, åbne og lukke for vinduer samt opsætte ønskeparametre.

Ydermere kan brugeren opsætte diverse programmer, så der eksempelvis luftes ud om morgenen, i god tid før alle møder ind på kontoret.

Tilbehør til komfortventilation

Vejrstationer

Vejrstation WRM

Vind-/Regnsensor
Type WRM401C

Vores vind- og regnindikator er konstrueret til automatisk lukning af elektrisk drevne vinduer, markiser og ventilationsenheder ved regn, sne og vind.

Download materiale (PDF)

Vind-Regnmelder-WRM401C

Komforttryk

Tilbehør til komfortventilation - komforttryk manuel betjening

OPUS Manuel betjening af komfortventilation

Betjeningstryk for manuel betjening af komfortventilation f.eks. i forbindelse med 24V brand- og røgventilationsanlæg.

Download materiale (PDF)

Komforttryk CE Declaration
Komforttryk

Diverse

Fordelingstavle til ugeur m.m.

Fordelingstavle uden PE/N-klemrækker.
IP55 klassificeret.

Download materiale (PDF)

Fordelingstavle