Domex og Vitral er en del af VELUX Commercial, og det er med stor glæde, at vi nu byder dig velkommen på vores nye fælles website. Her har vi samlet vores fælles portefølje af dagslysløsninger til offentlige, industrielle og kommercielle bygninger.

Øvrige produkter til Glaspaneler

Se hele vores sortiment af produkter til at optimere indeklimaet

Når folk bruger 90 % af deres tid indendørs, har vi en forpligtelse til at designe med dagslys. Et godt dagslysdesign bringer udelivets kvaliteter ind i bygningen. Dagslys giver både sind og krop ny energi. Det bærer varme, giver klarhed og skaber rum til at mødes, tale, slappe af og lære.

VELUX Glaspaneler tilbyder en række produktfunktioner og tilbehør til optimering af indeklimaet ved at styre dagslys, varme og ventilation.