Strategi for bæredygtighed 2030

En plan for fremtiden starter med fortiden

Med vores Strategi for bæredygtighed 2030 forpligter vi os til at opfange vores historiske CO2-emissioner og til at nå CO2-neutralitet ved vores 100-års jubilæum i 2041.

Med vores Strategi for bæredygtighed 2030 forpligter vi os til at opfange vores historiske CO2-emissioner og til at nå CO2-neutralitet ved vores 100-års jubilæum i 2041.

VELUX bæredygtighedsstrategi, der sætter fokus på vores CO2-udledning gennem tiden.

I samarbejde med WWF (World Wide Fund for nature) opfanger vi vores historiske CO2-emissioner gennem skovbevaring. Vi vil også reducere de fremtidige kulstofemissioner fra hele vores værdikæde i overensstemmelse med Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 ˚C.

Vi kalder dette CO2-neutral for livet.

Video

Lad os ændre vores kulstofvaner

David Briggs

Tidl. CEO for VELUX Gruppen

Vi forpligter os til at blive CO2-neutral for livet i 2041 ved at opfange 100 års CO2-emissioner og reducere vores fremtidige CO2-fodaftryk.

Hvordan gør vi det?

Gennem investeringer i skovbevaringsprojekter fra 2020 til 2041 vil vi opfange ækvivalenten til VELUX Gruppens samlede organisatoriske CO2-fodaftryk i vores 100 års levetid.

Hvordan gør vi det? Ved at investere i skovgenopretning og biodiversitetsprojekter.

Hvordan gør vi det?

Gennem investeringer i skovbevaringsprojekter fra 2020 til 2041 vil vi opfange ækvivalenten til VELUX Gruppens samlede organisatoriske CO2-fodaftryk i vores 100 års levetid.

Skovprojekter i samarbejde med WWF om genplantning og bevaring af skove, der kan opfange kulstof

Hvorfor skovprojekter med WWF?

Genplantning og bevaring af skove er effektive metoder til at opfange kulstof fra luften og til at beskytte biodiversiteten globalt. WWF ved, hvor det er nødvendigt at plante nye træer, og hvor gamle træer skal bevares.

 Vi forpligter os til at reducere vores fremtidige emissioner for at opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C

Hvorfor målet om en begrænsning på 1,5 °C?

Klimavidenskaben viser, at det er nødvendigt at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C over det præindustrielle niveau. Derfor forpligter vi os til at reducere vores fremtidige emissioner for at nå dette mål og være med til at gå forrest, når det drejer sig om at ændre globale virksomheders klimahandlinger. Science Based Target Initiative (SBTi) har godkendt vores mål og klassificeret det som værende i overensstemmelse med målet i Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

Hvorfor reduktionsmålet på 1,5°C? Vores mål var i overensstemmelse med Paris-aftalens 1,5°C.

Hvorfor Lifetime Carbon Neutral?

Dette er det første skridt hen mod at nå målene i vores Strategi for bæredygtighed 2030. Det bestemmer, hvordan vi gør vores virksomhed – vores organisation, vores produkter og vores fremtidige værdikæde – mere bæredygtig for at skabe en bedre fremtid for de kommende generationer. Det er vores natur.

Hvorfor Lifetime Carbon Neutral?

Dette er det første skridt hen mod at nå målene i vores Strategi for bæredygtighed 2030. Det bestemmer, hvordan vi gør vores virksomhed – vores organisation, vores produkter og vores fremtidige værdikæde – mere bæredygtig for at skabe en bedre fremtid for de kommende generationer. Det er vores natur.

VELUX Commercial og Bæredygtige bygninger

I en verden og en tid, der har fået tilnavnet "The Indoor Generation", er det et centralt krav til alle kommercielle bygninger, at de forbedrer brugernes velbefindende og desuden er miljømæssigt bæredygtige. Med bæredygtighed som omdrejningspunkt for bygningsdesignet guider disse eBooks dig gennem nogle af de vigtigste faktorer, du skal overveje, når du designer bæredygtige kommercielle bygninger.