Bæredygtighed

Med vores Strategi for bæredygtighed 2030 vil vi reducere vores fremtidige CO2-emissioner fra hele vores værdikæde i overensstemmelse med Paris-aftalens 1,5˚C reduktionsmål og forpligte os til at opfange vores historiske CO2-emissioner.

Bæredygtighed

Med vores Strategi for bæredygtighed 2030 vil vi reducere vores fremtidige CO2-emissioner fra hele vores værdikæde i overensstemmelse med Paris-aftalens 1,5˚C reduktionsmål og forpligte os til at opfange vores historiske CO2-emissioner.

VELUX bæredygtighedsstrategi, der sætter fokus på vores CO2-udledning gennem tiden.

En plan for fremtiden starter med fortiden

I samarbejde med WWF (World Wide Fund for nature) opfanger vi vores historiske CO2-emissioner gennem skovbevaring.

Skovprojekter i samarbejde med WWF om genplantning og bevaring af skove, der kan opfange kulstof

Hvorfor skovprojekter med WWF?

Genplantning og bevaring af skove er effektive metoder til at opfange kulstof fra luften og til at beskytte biodiversiteten globalt. WWF ved, hvor det er nødvendigt at plante nye træer, og hvor gamle træer skal bevares.

 Vi forpligter os til at reducere vores fremtidige emissioner for at opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C

Hvorfor målet om en begrænsning på 1,5 °C?

Klimavidenskaben viser, at det er nødvendigt at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C over det præindustrielle niveau. Derfor forpligter vi os til at reducere vores fremtidige emissioner for at nå dette mål og være med til at gå forrest, når det drejer sig om at ændre globale virksomheders klimahandlinger. Science Based Target Initiative (SBTi) har godkendt vores mål og klassificeret det som værende i overensstemmelse med målet i Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

Hvorfor reduktionsmålet på 1,5°C? Vores mål var i overensstemmelse med Paris-aftalens 1,5°C.

Hvordan gør vi det?

Gennem partnerskabet med WWF finansierer VELUX skovbevarings- og genopretningsprojekter, der opfanger hvad der svarer til vores historiske emissioner fra drift siden 1941 og frem til 2041.

Hvordan gør vi det?

Gennem partnerskabet med WWF finansierer VELUX skovbevarings- og genopretningsprojekter, der opfanger hvad der svarer til vores historiske emissioner fra drift siden 1941 og frem til 2041.

VELUX Commercial og Bæredygtige bygninger

I en verden og en tid, der har fået tilnavnet "The Indoor Generation", er det et centralt krav til alle kommercielle bygninger, at de forbedrer brugernes velbefindende og desuden er miljømæssigt bæredygtige. Med bæredygtighed som omdrejningspunkt for bygningsdesignet guider disse eBooks dig gennem nogle af de vigtigste faktorer, du skal overveje, når du designer bæredygtige kommercielle bygninger.