Build for Life

Nyfortolkning af design, der skaber sundere og mere bæredygtige kommercielle bygninger

Nu er tiden inde til positiv forandring

Hos VELUX mener vi, at vi må gøre en aktiv indsats for at finde løsninger på det 21. århundredes klimarelaterede udfordringer og samarbejde med byggeindustrien for at hjælpe med at genskabe forbindelsen mellem mennesker og planeten gennem sundere, mere bæredygtige bygninger. 

Build for Life er et multidisciplinært initiativ, der skal hjælpe med at genskabe forbindelsen mellem mennesker og planeten gennem forbedret bygningsdesign. Vi ønsker at skabe et vidensbibliotek, der kan udfordre og inspirere andre til at revurdere, hvordan vi bygger, men også måden hvorpå vi bor og interagerer med naturen. Build for Life konferencen samler arkitekter, ingeniører, planlæggere og akademikere, der er brænder for at udforske vigtigheden af sunde bygninger via projekteksempler, innovativt design og akademiske resultater. Se med, og få et uvurderligt indblik, når førende eksperter omdefinerer, hvordan bygninger designes og opleves af brugerne.

Den nyeste grundforskning i sundhed i bygninger efter pandemien og fremover

Joseph Allen, leder af Healthy Buildings Programme, og John Macomber, seniorlektor ved Harvard University

Joseph Allen og John Macomber, der er førende akademikere inden for sunde indeklimaer, løftede sløret for forskningsresultater, der satte fokus på vigtigheden af luftkvalitet og ventilation. Se med, når de analyserer de ni grundprincipper for at skabe en sund bygning og drøfter den positive indvirkning, som implementeringen af forskningsresultaterne kan have på bygningsdesignet.

Drøftelsens hovedemner: Ventilation og luftkvalitet, termisk komfort samt støv og skadedyr

Hvordan kan vi designe og forvandle eksisterende bygninger, så deres kvalitet og levetid forbedres?

Mette Tony, arkitekt og ejer af Praksis Studio

Prisvindende arkitekt Mette Tony drøftede vigtigheden af langtidsholdbare bygninger og bæredygtige designtilgange, der genanvender eksisterende materialer. Mette giver eksempler på bæredygtige designtilgange til gamle og nye bygninger og advokerer for genopretning af de oprindelige træk, hvor det er muligt, for at give gamle bygninger nyt liv. 

Drøftelsens hovedemner: Autenticitet og renovering, langtidsholdbart byggeri og vurdering af bygningsvedligeholdelse

Design guide til daglysløsninger

Hvordan gør vi ren, sund indeluft til normen?

Lidia Morawska, professor, Queensland University of Technology

Den anerkendte professor Lidia Morawska, der har fået tilnavnet "dronningen af frisk luft", drøftede, hvordan ventilation i bygninger reducerer risikoen for infektion og smitte med vira. Lidia, der er udnævnt af Time Magazine som en af det 21. århundredes mest indflydelsesrige personer, redegjorde for en mulig "ventilationsrevolution", og hvordan frisk luft kan forbedre tilværelsen. 

Drøftelsens hovedemner: Indeluftens kompleksitet, luftbåren smitte samt overvågning af indeluft og ventilation

Hvordan kan vores design fremme tilpasningsdygtig genanvendelse?

Philip Buxbaum, SmartVoll Architekten

Førende arkitekt Philip Buxbaum taler om den tilpasningsdygtige genanvendelse af forladte industribygninger i nærheden af Salzburg og deres omdannelse til levende rum, der glæder brugerne. Philip drøfter, hvordan vejen banes for tilpasningsdygtig genanvendelse, som er den tilgang, der fuldstændig forvandlede disse engang ens bygninger, så de smukke omgivelser nu udnyttes fuldt ud, og der skabes en forbindelse mellem brugerne og naturen. Digitale 3D-simuleringsværktøjer som VELUX Daylight Visualizer kan også understøtte en lysstrategi, der skaber balance mellem veloplyste rum og det eksisterende bygningsværks udnyttelse. 

Drøftelsens hovedemner: Reaktivering af eksisterende ressourcer, spildreduktion og dagslysvisualisering

VELUX Build for Life konferencen 2021